Ředitel Liasu Vintířov, nejvýznamnějšího výrobce stavebních hmot v regionu, Rudolf Borýsek ostře kritizuje energetickou a ekologickou politiku státu. Podle něj ovlivňují současnou nepříznivou situaci především tři faktory: „Za prvé nás ničí výsledky energetické politiky státu a EU, za druhé nás likviduje environmentální přístup státu a EU a za třetí nás udivuje naprostý nezájem o komunikaci ze strany politické reprezentace.“

Jako příklad tohoto neutěšeného stavu uvádí Borýsek dominantní postavení ČEZ v naší republice: „Na jedné straně je to nejziskovější, nejobdivovatelnější a zároveň nejméně zadlužené energetické uskupení v Evropě s pohádkovými zisky a platy, ale na druhé straně je strůjcem katastrofální inflace, ruinuje rozpočty důchodců a sociálně slabých a stojí za upadající konkurenceschopností českých výrobních podniků,“ tvrdí Borýsek, který je zároveň viceprezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

„Jsem zděšen některými rozhodnutími politiků,“ řekl Deníku s poukazem na nově zavedenou ekologickou daň. „Je to naprosto nekoncepční rozhodnutí, které navíc ještě negativně ovlivnil lobbing velkých firem, takže je celá ekologická daň jenom humbukem, který ekologii vůbec neřeší a tahá z lidí další peníze.“ Poukazuje i na tzv. environmentální přístup státu a EU, kdy se vždycky pod tlakem ekologů „něco“ vymyslí a pak se zjistí dopady s nedozírnými následky. Příklad z Česka před patnácti lety – podpora přímotopů, příklad z evropské současnosti – podpora biomasy. Důsledky zavedení přímotopů jsou známé a podpora biomasy vede v současnosti k inflační spirále nárůstu cen obilí a rozšíření hladovějících ve třetím světě o další miliony.

Dalším úžasným příkladem je takzvané obchodování s CO2, kdy všichni, kteří se uvedenou problematikou zabývají (včetně vedení MŽP), potvrzují, že je systém nejen nespravedlivý a v některých případech likvidující, ale především, že má zanedbatelný vliv na zlepšení životního prostředí. Doopravdy totiž jde o regulaci výrobních kapacit bruselskými odborníky,“ konstatuje Borýsek a uvádí opět zkušenost z firmy, ve které působí.

Plánují zde stomilionovou investici do odsíření a tzv. dospalování, ale výsledkem bude, že budou muset v Liasu zaplatit více právě za CO²!
„Všechny ty problémy jsou způsobeny mimo jiné také špatnou komunikací s odpovědnými představiteli našeho státu. Ukáží se u nás ve firmě před volbami, ale pak je skoro nemožné se s nimi setkat,“ říká Borýsek, který se více než rok snaží prostřednictvím regionálních poslanců a senátorů proniknout k odpovědným lidem ve vládě.