„Prostřednictvím tohoto dotačního titulu přispíváme na ochranu území, která jsou ohrožena povodněmi. Peníze jdou konkrétně na zpracování povodňových plánů a na jejich aktualizaci. Dále pak přispíváme na zpracování analýz území, kde hrozí extrémní přívalové srážky, a identifikaci návazných opatření. Z rozpočtu Karlovarského kraje bylo pro tento rok na tyto účely vyčleněno celkem 1,5 milionu korun s tím, že nyní jsme podpořili první část žádostí, a to částkou 675 807 korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karel Jakobec, který má na starosti oblast životního prostředí.

Cílem vypisovaného dotačního programu je ochránit majetek sloužící k veřejnému zájmu, majetek zajišťující základní funkce obcí, jako jsou například školy, zdravotní střediska, obecní úřady, technická infrastruktura, a objekty určené k trvalému bydlení. „O finanční prostředky mohou žádat nejenom obce, ale také fyzické osoby a právnické osoby s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků. Na jeden projekt je možné získat dotaci ve výši až 250 tisíc korun. Oproti jiným dotačním titulům zde platí, že žadatel může požádat o příspěvek na více projektů najednou. Celková výše podpory ovšem nesmí překročit stanovených 250 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí kraje Veronika Svobodová.

O titul mezi stavbami realizovanými v Karlovarském kraji soutěží i Krejcarová lávka v Sokolově.
Knihovna v Chodově, terminál v Lokti či Krejcarová lávka soutěží o Stavbu kraje

Kromě Libavského Údolí peníze obdrží Třebeň, Tuřany, Dolní Žandov, Nejdek, Krásné Údolí, Nová Role a Svazek obcí Bystřice.

Podrobné informace k dotačnímu titulu jsou k dispozici na webu Karlovarského kraje v záložce „Dotace“.