Ve své knize „Vaření piva v českých zemích a zaniklé pivovary na Sokolovsku“, vydané v březnu 2009, jsem popsal dějiny pivovarů v našem okrese. Nebyly to ovšem pivovary, jaké známe dnes, často pravováreční měšťan vařil pivo doma a zároveň jej v domě prodával.

Celkem jsem popsal v okrese Sokolov 30 pivovarů, kraslický historik Václav Kotěšovec mne ale upozornil, že se vařilo pivo i v Liboci (Frankenhammer). V této obci byly v 17. a 18. století velké hamry, které tavily kovovou rudu a zaměstnávaly ve šmelcovnách mnoho tavičů rud.
A ti přirozeně pracovali ve velmi horkém prostředí, a proto měl majitel panství Martin Hoyer zájem, aby zde byl pivovar. Ke konci 18. století však získali Liboc do svého majetku hartenberští Auersbergové.

Po Marii Auersbergové zdědil celé panství její strýc Josef Karel hrabě z Auersbergů. V roce 1921 se stal majitelem panství jeho syn Josef Jáchym. Jeho manželka Františka zemřela až v r. 1901.
V roce 1847 byly libocké hamry přebudovány na mlýny a pily. Tehdy je zde zapsán i „panský“ zámek na výšině mezi „špitálem“ a dále propachtovaný pivovar a panský dvůr. A pivo se vařilo zřejmě v panském dvoře. U pivovaru je zmiňována i vinopalna a výroba potaše. Pivo se zde vařilo prokazatelně ještě v roce 1838.

Za dodání podkladu pro tento článek děkuji panu Václavu Kotěšovcovi z Kraslic. Pohlednice zobrazuje kostel v Liboci a za kostelem jsou vidět komíny v panském dvoře, kde byl i zdejší pivovar.

Jiří John