Peníze na obnovu nebo regeneraci panelových sídlišť poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj ze svého programu. V příštím roce by mělo dojít k malé změně, kdy peníze nebudou poskytovány pouze na regeneraci panelových sídlišť, ale sídlišť jako takových. „Tudíž už tam nebude ta podmínka, že se musí jednat o výstavbu panelového typu, kde je přesně specifikováno, co je panelový dům, a potažmo panelové sídliště," upřesnil starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Podmínky pro poskytnutí dotace se tak zmírní, do sídliště budou zahrnuty i objekty, které jsou postaveny jinou technologií.

Od začátku roku architekt – urbanista zpracovával studii, do níž zahrnul i požadavky obyvatel, které město zjišťovalo z dotazníkového šetření. „Ptali jsme se lidí, jaké změny by si přáli a jaké ne, co vnímají jako slabiny a co jako přednosti. Z toho pak vzešly požadavky, které je nutné řešit," uvedl starosta. Jako asi ve většině měst, největší bolestí sídliště je parkování. Parkovacích míst je málo. „Občané byli i pro, aby se ubrala část zeleně na úkor parkovišť, hlavně aby měli v dosahu možnost odstavení vozu," poznamenal Alexandr Terek.

„Nevadilo by mi to," potvrdila Eliška Bachroňová, která na slavkovském sídlišti žije. „Blízko jsou i lesy, takže je kam jít," dodala. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 163 obyvatel, kteří se ve velkém počtu shodli na tom, že by chtěli na sídlišti více občanské vybavenosti umožňující setkávání, například kavárnu, restauraci či bowling, vnitřní komunitní prostor pro neziskové volnočasové aktivity, zájmové kroužky a kluby nebo prostor pro venkovní grilování. „Taky mi tu chybí víc vyžití pro děti, pískoviště nebo hřiště," uvedla Eliška Bachroňová.

Projekt regenerace sídliště, který vznikl, je ovšem omezen v tom, že v současné době jsou podmínky nastaveny tak, že se z programu Ministerstva pro místní rozvoj může žádat v jednom roce maximálně o 4 miliony. „Plus samozřejmě spoluúčast z rozpočtu města," podotkl starosta. V souvislosti s tím byla realizace rozdělena do několika etap tak, aby se jednotlivé etapy pohybovaly v částce, o kterou může město žádat. „Vzniklo nám 22 etap, tudíž máme zhruba na dvacet let práce nad hlavu," vypočítal.

Zastupitelstvo nyní schvalovalo plán postupu na první čtyři roky. Z vlastních prostředků město na sídlišti realizovalo určité úpravy, a chce tudíž, aby další etapy logicky navazovaly. „Chceme udělat vždycky kompletní oblast, jít po ucelených etapách, ne skákat z jedné věci na druhou," uzavřel starosta Terek.

Autor: Lucie Žippaiová