Data vám prozradí nejen srozumitelná čísla z vaší obce, ale srovná je i se sousedními obcemi nebo s těmi stejně velkými v regionu. Za projektem stojí Mobilního Rozhlas a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Za úterý přibylo 8 nových případů (v pondělí 2) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 2 nově nakažení jsou v rizikové věkové skupině nad 65 let. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 143 případů ke včerejšku na 133 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 48; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace zlepšila. Takhle začíná informace, kterou doplňují tabulky okolních obcí, například v Chodově, který se do Covid reportu zapojil. Poté se lidé dozví jak to vypadá v sousední Vřesové či Vintířově. Vše doplní přehledné grafy.

Statistiky umožňují sdílení formou mailingů nebo příspěvků na sociálních sítích s občany. Ti - jak vyplývá z průzkumů i výsledků pilotního provozu COVID reportu – statistiky vyžadují a považují je za užitečné. Není bez zajímavosti, že celý projekt vznikl s ohledem na současnou situaci plně on-line bez jediné osobní schůzky.

COVID report, který městům a vesnicím zprostředkuje platforma Mobilní Rozhlas, aktualizuje přehledně údaje o denních přírůstcích včetně ohrožené skupiny osob starších 65 let a změny takzvané míry pozitivity - tedy podílu nemocných na celkovém počtu obyvatel obce v rámci dvoutýdenního intervalu. Jednotlivé obce zároveň srovnává s okolními katastry, se sídly v širším okolí, ale také se srovnatelně velkými obcemi v kraji. Veškerá data prezentuje v přehledných infografikách a s přesnými vysvětlivkami, jak se s daty pracuje.

“Snažíme se poskytnout informace o aktuálním stavu epidemie covid-19 v ČR ve formátu otevřených dat, která jsou srozumitelná pro širokou veřejnost. Cílem je podpořit vedení místních samospráv a umožnit prezentovat jejich občanům správná a korektní data,” uvádí Martin Komenda z ÚZIS .

Pilotní fáze projektu, při které Mobilní Rozhlas službu aktivoval pro 1200 samospráv, ukazuje, že občané mají o přehledné informace o probíhající pandemii ze strany obcí jednoznačný zájem. Přes Mobilní Rozhlas distribuované COVID reporty opakovaně otevřelo více než 75 procent adresátů, celkové hodnocení užitečnosti služby se pohybuje těsně pod 9 body z 10.

COVID report vhodně doplňuje stávající vládní kanály a komunikaci ministerstev, na které občany zároveň odkazuje v případě doplňkových dotazů a starostům tak ulehčuje práci.

“Nebudu zastírat,že nás reakce od občanů mile překvapila. S ohledem na situaci ve společnosti jsme byli připraveni i na případné odmítání. Ukazuje se však, že o data prezentovaná objektivně bez jakéhokoli emocionálního zabarvení je zájem,” vysvětluje Ondřej Švrček, šéf Mobilního Rozhlasu. “Velkou roli hraje i skutečnost, že se jedná o srozumitelně interpretovaná oficiální data ÚZIS, která díky Mobilnímu Rozhlasu občanům předloží starosta a obec. Tedy subjekty, ke kterým naprostá většina obyvatel chová důvěru a od kterých se tento typ komunikace i díky dobré zkušenosti z uplynulých měsíců očekává.”

“Česko má možnost stát se průkopníkem v distribuci srozumitelných dat o probíhající pandemii s možností přímé distribuce do telefonů občanů. Naše unikátní technologie generování přirozeného jazyka z dat umožňují přidat další parametry a sledovat například proočkovanost obyvatel,” uvádí Jan Kleindienst, spoluzakladatel MAMA AI. “Nejen v Česku, ale i v celé Evropě je vysoká poptávka po srozumitelných, přehledných a hlavně faktických zdrojích. Dobrá informovanost obyvatel je zároveň jeden z nejefektivnějších nástrojů podporujících racionální diskuzi a pomáhá dělat informovaná rozhodnutí pro jednotlivce i samosprávy.”