V loňském roce končila smlouva se stávajícím provozovatelem centrálního zásobování teplem a město bylo ze zákona povinno vypsat novou soutěž v rámci koncesního řízení. „Posuzovali jsme jednotlivé nabídky na základě ceny tepla pro koncového spotřebitele. Dalším z aspektů bylo i to, jak rychle nastoupí k opravě případné havárie," objasnil podmínky starosta Alexandr Terek.

Nejvýhodnější nabídku předložila firma ČEZ ESCO. „Tento zdroj se stává druhým největším provozovaným tepelným zdrojem ČEZ ESCO," říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „V kotelně budeme zajišťovat nejen nepřetržitou obsluhu na místě, ale bude také napojena na centrální dispečink a pod neustálým vzdáleným dohledem," doplnil.

Obyvatelé s příchodem nového dodavatele ušetří. „Vysoutěžená cena tepla na letošek je oproti loňsku přibližně o pětinu nižší a i do budoucna nehrozí žádné skokové zdražení," říká starosta Terek. „Důležitá pro nás ale byla i záruka spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody. V případě výpadku nebo havárie obsahuje smlouva garanci okamžitého servisního zásahu."

Pro Slavkovské je to samozřejmě dobrá zpráva. „Fakt jo?" podivovala se nejprve Slavkovačka Eliška Bachroňová. „To je určitě super. Náklady na všechno rostou a tady máme šanci ušetřit. Kdo by to nevítal?" kvitovala s povděkem informaci o tom, že za teplo ušetří.

Mezi koncové odběratele bude kromě domácností patřit například i Věznice Horní Slavkov. Firma začala dodávat teplo 1. února, smlouva je na 10 let.