S těžbou lithia chce začít společnost Sanaka Industry, která pozemek s odkalištěm v současné době vlastní. Proces je nyní ve fázi EIA – posuzování vlivu daného záměru na životní prostředí. Město EIA již několikrát připomínkovalo a vždy ve stejném duchu. „Cílem je co nejvíce minimalizovat dopady těžby na obyvatele a potažmo i historickou část města," uvedl starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Pokud společnost s těžbou začne, bude samozřejmě potřeba vytěženou surovinu odvézt. Nabízí se dvě možnosti, kamionovou dopravou nebo po obnovené trati z Kounice na Krásný Jez. „A my činíme, co je v našich silách, aby se jezdilo po kolejích," poznamenal starosta.

Kamionová doprava by ve městě zvýšila hlučnost a prašnost. Pokud by se obnovila stará cesta mimo město, sjížděly by kamiony za bývalou benzinkou a napojily se na krajskou silnici, která prochází starým městem. „My všichni víme, že silnice už dneska neodpovídá normě v historické části města. Domy jsou blízko u sebe, navíc stojí hned u silnice a jakákoli zvýšená dopravní zátěž narušuje jejich statiku," přiblížil s tím, že by tak mohlo hrozit, že historická část města bude zdevastována.

Starosta města jednal i se zástupci společnosti Sanaka Industry a investiční skupiny RSJ Karla Janečka, pod níž Sanaka Industry patří. „Mají snahu s městem komunikovat a být s ním na dobré úrovni vztahů. Chtějí všem našim námitkám v maximální míře vyhovět," kvitoval starosta s povděkem.
Po udělení EIA bude probíhat stanovení dobývacího prostoru a pak řízení o samotném povolení těžby. V obou fázích bude město účastníkem a hodlá je ovlivňovat v rámci možností daných legislativou a zákony. „Věřím, že pokud k těžbě dojde, tak s minimálními dopady. Uděláme pro to maximum," doplnil starosta Terek.

Pozemky na Kounici, kde je odkaliště, byly v 90. letech v majetku města. Bývalé vedení je ale bezplatně převedlo na Nadaci Georgia Agricoly. V současnosti je vlastní právě společnost Sanaka Industry. V naplaveninách odkaliště jsou významné zbytky rud, na něž se váže lithium, což je dneska velmi cenná surovina, která se používá například pro výrobu akumulátorů potřebných v solárních technologiích.