Ne všichni jej však správně vyhazují a třídí. Do kontejneru nepatří motorové minerální oleje a nebezpečná maziva určená jen na sběrný dvůr ani prázdné lahve a plastové obaly od olejů a tuků.

Sokolováci mohou tímto způsobem šetřit především své životní prostředí. Svoz a přistavení nádob je pro občany zcela zdarma, stejně jako svoz ostatního separovaného odpadu ho hradí město Sokolov.

A jak tedy správně postupovat při třídění použitého oleje?

Použitý olej či tuk včetně sádla je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a ty vhodit do speciálně označených nádob. Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – nevylévat! (viz snímky u tohoto článku). Původní lahev od oleje není vhodná, protože dobře netěsní a olej by se mohl vylít.

Řidiči sběrných vozů poté ručně obsah nádoby vytřídí. Oddělí nežádoucí komunální odpad, který je bohužel velmi častý, od správně vytříděného oleje v uzavíratelných nádobách. Tyto nádoby, ať už s olejem či ztuženým tukem, putují do speciálního lisu, jehož válce s hroty PET lahve prořežou a olej se mezi nimi slisuje, jak nejvíce je to možné. Z tohoto důvodu jsou přímo nevhodné skleněné či plechové obaly. Přes síta zároveň oddělí i případné zbytky strouhanky apod… Slisovaný olej zbavený prvotních hrubých nečistot vytéká do nádoby, která pak putuje k dalšímu zpracování.

Kontejnery jsou v Sokolově na stanovištích u obchodního centra Ural, v ulicích Zámecká, Alšova, Spartakiádní, Karla Čapka a na parkovišti u Brány borců.