Podle místních obyvatel vyvolali spor někteří jedinci. „Anketní lístek obyvatelé doručovali do sběrného boxu umístěného v recepci městského úřadu do 1. dubna. Doručeno bylo celkem 35 vyplněných anketních lístků. Z toho 20 obyvatel vyjádřilo souhlas s umístěním závory, s umístěním závory nesouhlasilo 15 obyvatel,“ potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Podle něj byly anketní lístky vhozeny v této lokalitě do schránek deseti čísel popisných, tedy vchodů.

Odbor správy majetku tedy navrhuje respektovat vyjádřenou vůli obyvatel a závoru ponechat. V opačném případě by radnice neměla problém ji přemístit. Zájem by o ni jinde byl. Provozovatelem závor je společnost Sokolovská bytová. Její ředitel Erik Klimeš říká, že se závorami ve městě problém není.

„Vycházíme lidem vstříc. S každým, kdo za mnou přijde a má nějaký problém, tak to řešíme individuálně. Problém s vjezdem do těchto vnitrobloků nemají ani hasiči, ani záchranná služba. Jednotlivé případy řešíme i s invalidy,“ řekl Klimeš.

Zároveň upozornil na letošní změnu v termínu výměny parkovacích karet.

Ty budou vyměněny později, a to v termínu od 22. do 26. dubna. Je to kvůli příznivějším povětrnostním podmínkám. V minulosti byly měněny dříve a systém poté pár dní nefungoval, jak měl.