„Biologicky rozložitelný komunální odpad nesmí být zabalen v igelitových nebo mikrotenových pytlích. Pokud někdo vhodí do kontejneru bioodpad v plastu, znehodnotí tak obsah celého kontejneru. Bohužel, po prvních svozech nádob na biologický odpad je zřejmé, že někteří lidé toto upozornění buď ignorují, nebo ho přehlédli. Odpad totiž vhodili do nádob v igelitových pytlích,“ upozorňuje mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Do kontejnerů patří odpady z domácností, jako zbytky slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné skořápky a skořápky ořechů, čajové sáčky, kávová sedlina. Ze zahrady pak tráva, listí, větvičky, drny, hlína, piliny, hobliny, kůra, plevel, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny. To vše volně vhozené, aniž by to bylo v plastových pytlích! Bioodpad se do kontejnerů prostě volně vsype.

„Je to pro lidi novinka, ale na druhou stranu mají vše napsané na kontejneru,“ říká Roman Melč.

A co by se určitě nemělo v kontejnerech na bioodpad objevit? Rozhodně ne produkty živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, suť a kameny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.

Nádoby jsou umístěny vždy po jednom kuse v sokolovských ulicích Stará Ovčárna, Halasova, Dělnická, Dvořákova, Slovenská, Mičurinova, Hornická. Školní a Šlikova budou mít každá po dvou nádobách.

Technické služby se zavázaly, že budou odpad svážet za všech klimatických podmínek v období od 1. dubna do 30. října. Bude to nejméně jednou týdně s tím, že mezi dvěma bezprostředně po sobě následujícími svozy nesmí uplynout více než sedm kalendářních dnů. Ve smlouvě se říká i to, že v případě příznivých klimatických podmínek lze prodloužit svoz na listopad.

„V okolí jsou dvě takzvané bioplynky, kam už nyní svážíme například trávu. Jedna je v Lomnici, druhá v Krásně a město si mezi nimi vybírá tu, která nabízí lepší podmínky,“ říká místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Plánovaný svoz bioodpadu si na sebe podle vedení města nevydělá a bude muset být z jeho strany dotován.

Sokolov také nedávno pořídil 500 kusů kompostérů o objemu 1080 litrů pro jednotlivce, kteří o ně mají zájem.

Nádoby jsou předávány lidem na základě jejich žádosti o výpůjčku kompostérů a následného podpisu smlouvy o výpůjčce na městském úřadě. Po několika letech užívání přejdou zdarma do jejich vlastnictví.