V Chebu měli voliči vyhrazený prostor za chebskou nemocnicí. Kolem improvizované volební místnosti byl vytvořen policisty několikametrový bezpečný odstup. Volební místnost nese označení drive-in. Lidé tam volili z auta potom, co se komisi, která byla vybavena všemi ochrannými prvky, prokázali občanským průkazem a dokladem o tom, že jsou v karanténě.

„Musí prokázat, že jsouv karanténě, potvrzením od lékaře nebo od hygieny a my máme samozřejmě k dispozici seznam, kde si to můžeme ověřit,“ sdělil předseda volební komise v chebském drive-in místě Petr Klíček. „Volič přijede autem, je ztotožněn členem volební komise, který je v ochranném obleku. Prověříme, zda je volič v karanténě. Jako předseda volební komise ho zaeviduji, vydám volební obálky, upozorním ho, že jsou dvě, protože se volí do Senátu a do Karlovarského kraje. Pak může odvolit. Volební lístky vhodí do připravené urny, zbytek lístků, které nepotřebuje, vyhodí do vedle stojícího odpadkového koše,“ popsal předseda volební komise.

Během dopoledne dorazily k volební urně v Chebu jen jednotky lidí. „Jsem v karanténě, protože jsem navštívila svého příbuzného, který covid-19 měl,“ sdělila volička, která si nepřála být jmenována. „Jsem ráda, že se způsob, jak můžu odvolit, našel, protože jsem volila každé volby a bála jsem se, že je budu muset letos vynechat. Letos bylo opravdu těžké se rozhodnout, ale nakonec jsem zvolila ten způsob, že jsem zakroužkovala ty, o kterých si myslím, že by snad mohli něco změnit. Ve finále si to ti nahoře stejně udělají podle sebe. Ale já mám dobrý pocit, že jsem pro to něco udělala,“ poznamenala.

„Nákaza koronavirem byla u nás v práci, takže jsme do karantény museli všichni. Tohle je jediný způsob, jak můžu odvolit, a jsem za něj ráda. Letos jsem si nemohla pořádně vybrat, koho zvolit, nad senátory jsem seděla několik hodin, nakonec jsem si vše promyslela a zvolila podle svého nejlepšího přesvědčení,“ sdělila další volička, která také nechtěla sdělit své jméno s tím, že i když není nakažená, lidé se k ní někdy nechovají pěkně.

Také v Karlových Varech byl zájem o volby drive-in minimální. „Od 7 do 12 hodin přijeli pouze jednotlivci,“ hlásila za stanoviště jeho vedoucí. Policisté spolu s armádou vyčlenili pro volby parkoviště u krajského úřadu se dvěma kontrolními stanovišti. Z parkoviště nekompromisně odkláněli řidiče, kteří tam neměli co dělat. Průběh voleb byl bezproblémový.

Podobné to bylo i na volebním stanovišti pro Sokolovsko, které bylo v areálu pobočky krajské správy a údržby silnic mezi Dolním Rychnovem a Citicemi.

„Od 7 do 13 hodin odvolili čtyři lidé. První přišel hned v sedm hodin ráno,“ řekl šéf tamního stanoviště. Tam byla navíc také urna pro chodovské referendum. V něm občané Chodova rozhodnou o tom, zda bude v jejich městě stát nové obchodní centrum, či nikoliv. I na tomto stanovišti byl oddělený příjezd do areálu od ostatní parkovací plochya vše bylo dobře značeno šipkami. Informace byly viditelné z auta a tabule s textem se několikrát opakovaly. Řidičům radili i policisté, kteří byli na místě. „Venkovní volební místnosti“ byly otevřené od 7 do 15 hodin. Voliči, kteří do nich nemohli, měli možnost požádat, aby je doma navštívila volební komise.