Zachovat síť služeb pro své klienty se i nadále podaří obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi, která spravuje azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí nebo pomáhá osobám bez přístřeší. Ještě v polovině června si však nebyla jistá, zda bude schopna do konce roku své provozy vůbec udržet. Čekala totiž na výsledek dofinancování a obávala se nejhoršího, že jí peníze vystačí jen do září. Naštěstí pro klienty a zaměstnance organizace dostala od státu, co nutně potřebovala, a může se tak opět naplno věnovat svému poslání.

„Peníze už máme až do konce roku, takže dnes víme, že nebudeme muset zavřít žádnou z našich služeb. Nejvíce byly ohrožené Domy na půl cesty v Kynšperku nad Ohří a Nebanicích, Intervenční centrum pro oběti domácího násilí, Azylový dům v Sokolově a Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší," vyjmenoval ředitel Pomoci v nouzi Robert Pisár. „Jsme velice rádi, že návrhy připravené Karlovarským krajem byly Ministerstvem práce a sociálních věcí schváleny. Důležité na tom je, že zpracované návrhy byly vůbec poprvé i zveřejněné, čímž došlo k nejvyšší možné transparentnosti," poznamenal Pisár.

Aby organizace mohla přejít z krizového režimu do běžného a udržet tak služby bez omezení, potřebovala dostat 3,5 milionu. „Požadované finance jsme dostali, což je pro nás zásadní. Stále však nemůžeme navyšovat mzdy ani zcela nahradit personální výpadky z minulého roku. Dofinancování totiž není zcela rovnoměrné. Na některé služby přišlo méně a na jiné naopak více peněz," vysvětlil ředitel s tím, že společnost udrží nastavenou kvalitu služeb a bude moci investovat i do vzdělávání svých zaměstnanců.

Pomoc v nouzi však není jediná organizace, které přidělal zavedený způsob financování ze strany státu velké starosti. Posledních několik let se totiž opakuje situace, kdy peníze na dotace sociální služby nestačí. Ministerstvo je pak musí během roku navyšovat, jinak by hrozil řadě poskytovatelů zánik. Pro rok 2013 bylo nejdříve na dotace vyčleněno přibližně 6,05 miliardy korun, tedy o zhruba 350 milionů méně, než byly celkové loňské výdaje. Později se podařilo částku na tuto oblast navýšit, a to o 500 milionů. „Sociální služby je třeba efektivněji plánovat," řekl předseda vlády Jiří Rusnok a dodal: „Musí existovat provázanost střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na ekonomické možnosti veřejných rozpočtů."

Kabinet Jiřího Rusnoka také prosazuje, aby se plánovaný převod dotačního řízení o sociálních službách na kraje odložil o jeden rok. Nový systém rozdělování dotací by tak začal fungovat od roku 2015. S tím má souviset i prohloubení spolupráce s kraji a vytvoření společných odborných týmů. „Důležité je po vzájemné dohodě jasně určit role jednotlivých donátorů sociálních služeb ve vícezdrojovém financování, včetně jejich práv a povinností," popsal záměry ministr práce a sociálních věcí František Koníček.