V horské Bublavě byl včera zahájen provoz nového přivaděče pitné vody. Obec se přitom napojila na vodovod ze sousedního německého města Klingenthal. Díky tomu se investiční akce výrazně zlevnila.

Zahájení provozu přivaděče je první etapou výstavby obecního vodovodu, který dosud tamním obyvatelům chyběl. Vodovod se měl stavět při výstavbě akvaparku ze státních dotací. Po něm však zbyly milionové dluhy, kvůli kterým se život v obci doslova zastavil, neboť obec vrací vysoké dotace.

Původně plánovala Bublava pro zásobování obce pitnou vodou vystavět novou úpravnu pitné vody s čerpáním surové vody 1,5kilometrovým výtlakem ze Stříbrného potoka. Tento projekt byl však finančně velmi náročný a po zastavení výstavby akvaparku se již nerealizoval. Zhruba čtyři sta obyvatel tak doposud využívá vlastní studny nebo vrty, které však v posledních letech ztrácejí vydatnost. V létě pak lidé často trpí nedostatkem vody a obec ji musí dovážet. Místo původního nákladného projektu se proto připravil návrh nového, daleko levnějšího řešení, a to přivést vodu do Bublavy z vodovodní sítě z Klingenthalu, který leží doslova jen několik metrů za hranicemi.

„Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, kterého je Bublava členem od roku 2003, navázalo kontakt s německými partnery a vzájemnou spoluprací se jim podařilo dovést v letošním roce k realizaci první etapu výstavby veřejného vodovodu v Bublavě," uvedl Josef Hora, předseda sdružení obcí. „V listopadu se za celkové náklady zhruba 1,5 milionu korun dokončil 760 metrů dlouhý přívodní řad z vodovodní sítě z Klingenthalu, ukončený v předávací vodoměrné šachtě. Postupně se tak budou moci napojit první odběratelé v Bublavě, zatím pouze nemovitosti ležící po trase tohoto přivaděče," doplnil Zdeněk Frček, technický náměstek Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které budou nový vodovod provozovat.

„V současné době se připravují další dvě etapy výstavby vodovodní sítě v Bublavě, v rámci kterých by se měl vybudovat nový vodojem a další rozvody v obci. Na oba tyto projekty zažádalo sdružení obcí o dotaci, pokud se je podaří získat, bude centrální rozvod nového vodovodu v Bublavě dokončen zhruba do tří let," uzavřel Josef Hora.

Starosta Bublavy Igor Jirsík připustil, že bez tohoto řešení by se obec asi jen stěží vodovodu dočkala. „Výstavba do vzdálenějšího místa, odkud bychom vodu čerpali, by byla nákladná nejen na provedení, ale i na provoz. Teď se podařilo dovést vodovod přes hranice, už příští rok budou práce pokračovat v obci a začnou se napojovat další obyvatelé," uvedl.