Vysoká míra nezaměstnanosti, stovky lidí bez práce a odchody vzdělaných lidí z regionu sužují Karlovarský kraj. S řešením těchto problémů má pomoci zvláštní pracovní skupina, která by situaci související s nezaměstnaností aktivně řešila. Podle očekávání odborníků se má situace v kraji v budoucnu ještě více zhoršovat. Podíl na tom má mít s největší pravděpodobností i plánované utlumení těžby na Sokolovsku.
„Karlovarský kraj vytvořil v minulém roce celou řadu pracovních míst. Přišlo například 50 nových lékařů. Problému vysoké míry nezaměstnanosti jsme si však vědomi, a proto budeme i nadále hledat vhodná řešení. Proto vznikne nová pracovní skupina, ve které bude zastoupen kraj, města, ministerstva, úřad práce, hospodářské komory, rozvojové agentury a podnikatelé," uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
„Pracovní skupiny už nějaké plánovány byly. Tuto myšlenku je potřeba oprášit a znovu se tím zabývat," řekl k tématu krajský radní Miloslav Čermák.
K tomu, že by bylo vhodné, aby na úrovni kraje vznikla podobná skupina, se již dříve vyjádřil předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné František Štěpánek. „Také v tomto směru bude Sokolovská uhelná připravená pomoci," přislíbil šéf těžařů.

Jednou z možných cest, jak přilákat firmy do regionu a tím zajistit nová pracovní místa, je budování průmyslových zón. „Pokud vlastníci pozemků projeví zájem o výstavbu průmyslové zóny, náš kraj jim v této souvislosti bude maximálně nápomocen. To samé platí i v případě zájmu případných konkrétních investorů," sdělil hejtman. „V současné době jsou připravené dvě průmyslové zóny. Pokud by se tedy přihlásil nějaký investor, že má zájem tady podnikat, tak mu skutečně máme co nabídnout. Je to plocha v prostoru Přátelství – Silvestr a druhá umožňuje rozšíření průmyslové zóny v Novém Sedle," uvedl Štěpánek.

Vedení kraje také dobře ví, že pokud nebude v regionu dostatek práce, mladí, vzdělaní lidé z kraje odejdou. „Je potřeba si uvědomit, že Karlovarský kraj disponuje ve srovnání s většinou ostatních krajů podstatně nižším podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Proto jsme začali pracovat na tom, abychom mladé, vzdělané lidi v kraji udrželi. Do budoucna připravujeme ve spolupráci se zaměstnavateli nový systém stipendií. Ta by byla hrazena z prostředků kraje i zaměstnavatelů," dodal náměstek hejtmana Václav Sloup.

Stipendia budou poskytována studentům, kteří se budou vzdělávat v jednom z 16 oborů, a sice například v oboru pekař, řezník – uzenář, nástrojař, sklář či truhlář. Studenti si budou moci přijít až na 7 000 korun ročně. První stipendia mají být studentům vyplácena ve školním roce 2013/2014.
Na možnosti dalšího vzdělávání a rozšiřování upozornil ředitel Úřadu práce v Karlových Varech Kamil Řezníček. Ten představil projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ´Stáže ve firmách´. „Jedná se o projekt, který je určen nejen pro nezaměstnané, ale i pro zaměstnané, kteří si chtějí pouze prohloubit kvalifikaci. Stáž ve firmě pomáhá získat nové znalosti a dovednosti, přičemž ti, kteří ji absolvují, mají pak větší šanci uplatnit se na trhu práce," informoval Řezníček s tím, že v Karlovarském kraji je v současné době 10 firem, které stáže nabízejí.