V největším městě zásobuje domácnosti teplem Sokolovská bytová, která odebírá teplo z elektrárny a dále ho distribuuje. Jednatel společnosti Erik Klimeš říká, že zdražit musí i jejich společnost.

"Elektrárna Tisová je naším zdrojem tepla a tudíž musíme zdražovat též. Přesnou cenu budeme vědět až budeme znát cenu všech složek, které se na distribuci podílí. Jde například o vstupní cenu, cenu vody, elektřiny, mzdy a další. Nějakou představu už máme, ale přesnou cenu budeme znát na začátku prosince. Až ji budeme vědět takzvaně na halíř přesně, tak ji zveřejníme," řekl.

Elektrárna Tisová avizuje, že cena vzrůstá i kvůli dalšímu zatížení z titulu platby za emisní povolenky. Zároveň je to však i výrazným navýšením ceny zemního plynu, který je součástí výroby záložního zdroje tepla pro Sokolovsko. V potaz musejí brát i cenu vody potřebné pro výrobu tepla.

Dodavatel tepla zároveň zveřejnil ceny, za jaké bude teplo dodávat městům a obcím. "Odběratelé po zdražení zaplatí za gigajoule 447,81 korun bez DPH. Lidé tak zaplatí dle odběru o 120 až 140 korun měsíčně více než doposud. V průměru dle parametrů Teplárenského sdružení pro ČR se jedná o 1536 korun za rok pro region Sokolovska," konstatovala za elektrárnu Tisová Kateřina Pištorová.

Cena tepla pro zákazníky odebírající teplo ze současného centrálního zásobování teplem je podle ní výrazně výhodnější než v současné době výroba tepla z plynu či alternativních zdrojů.

"Výhodou menšího navýšení ceny za teplo v regionu než je republikový průměr je především vlastní palivová základna uhlí, která musí být ovšem doplněna pro výrobu tepla nákupem externích vstupů energií," dodala.

Akcionářem Elektrárny Tisová je Sokolovská uhelná, právní nástupce.

Lidé z toho samozřejmě radost nemají. "Valí se to na nás ze všech stran. Zrovna mi přišlo v mailu oznámení od dodavatele zemního plynu, že zdražuje. A pokud prý nesouhlasím, mohu si najít jiného. Tento styl oznámení by si dříve nedovolili, jednali s námi slušněji. Nyní jim odpadá konkurence a jsou na koni. Do toho elektřina a nakonec i teplo. Jsem na rodičovském příspěvku a bude to zajímavé," říká Nikola Satlerová ze Sokolova.