Vadí jim také, že jako nájemníci v bytovém domě nemají možnost jakkoliv ovlivnit svého dodavatele tepla ani jednat o ceně či fixaci. Vedení města ví, že situace není příznivá. Zároveň konstatuje, že s cenou té nevětší položky, kterou je cena zemního plynu, toho nelze moc udělat.

V roce 2017 byla uzavřena se spol. ČEZ Energetické služby s.r.o., Smlouva o nájmu souboru centrálního zásobování teplem města Horní Slavkov. Smlouva byla uzavřena na základě soutěže - koncesního řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Smlouva je uzavřena na deset let s tím, že fixace ceny tepla je v délce tří let. "Ceny tepla do roku 2021 nevykazovaly velkých výkyvů. V roce 2022 došlo k extrémnímu nárůstu ceny plynu na burze z hodnoty z 1.355 až na 8.000 korun za 1 MWh. Zrovna v tomto roce jsme se dle smluvních podmínek nacházeli na konci tříleté fixace ceny tepla, tedy zrovna v době, kdy byla cena zemního plynu nejvyšší a ještě za situace, kdy se otevřeně hovořilo o tom, že Evropa nemá dostatek plynu na další období. Tato fixace v roce 2022 zachránila naše občany od skokového zvýšení ceny tepla. Nedošlo k navýšení ze 482,20 Kč/GJ bez DPH na cenu, která by jinak byla na úrovni cca 1.876,60 Kč/GJ bez DPH. Provozovatel v roce 2022 musel nakoupit plyn na další období, aby zajistil bezpečný chod tepelného hospodářství a jistotu dodávek tepla pro občany," vysvětluje starosta Horního Slavkova Alexandr Terek.

V Jáchymově se konalo referendum, v němž se lidé vyjadřovali k tomu, zda město prodá pozemky pro výstavbu apartmánových domů.
Referendum o apartmánech v Jáchymově není platné. Smlouvy dál šetří policie

Vláda ČR, vědoma si situace s cenou energetických komodit pro rok 2023 zastropovala ceny energií. Díky tomuto vládnímu stropu byla cena tepla nižší než skutečné náklady.

"Jenže tento vládní strop pro rok 2024 již není a tedy teprve teď se projevila skutečná cena tepla. Cena pro rok 2023 byla předběžně vypočtena na 1.223,20 Kč Kč/GJ bez DPH po zastropování. Pro rok 2024 se již zastropování ceny zemního plynu neuplatní a předběžná cena tepelné energie je dle místa předání až 1.711,30 Kč/GJ bez DPH. Abychom měli jistotu, že cena je určena správně, požádali jsme v lednu letošního roku Energetický regulační úřad o provedení cenové kontroly. Cenu tepla jsme se zastupiteli projednávali v lednu i v tomto měsíci na zasedání zastupitelstva města. Pro tento rok se s cenou tepla již moc dělat nedá. Respektive jedinou možností je finanční kompenzace z rozpočtu města. To by však znamenalo v zásadě zrušit téměř všechny investiční akce plánované v tomto roce. Zastupitelstvo o tomto kroku nerozhodlo, a tedy cena tepla zůstane v tomto roce bohužel vysoká," konstatuje Terek s tím, že řeší cenu tepla na rok 2025 - 2026. Zde se prý nabízí možnost cenu snížit nákupem plynu na rok 2026. Došlo by k jakémusi ředění ceny. Ta by zůstala stejně vysoká, ale rozložila by se do delšího období.

Zdroj: Roman Cichocki

Město vypočítalo předběžné kalkulace s delším i kratším obdobím. Podle starosty uvedené ceny vychází z aktuálně dostupných informací, jsou orientační a s ohledem na geopolitickou situaci a plnění uhlíkových cílů EU nepředvídatelné. Může prý nastat obdobná situace jako v roce 2021 - bude nakoupen plyn na rok 2026 za současné „levné“ ceny, které se však v roce 2026 ukážou jako drahé (a město bude vystaveno kritice) nebo naopak bude cena plynu v roce 2026 vyšší a město bude mít díky nákupu plynu v roce 2025 -2026 levnější teplo než jinde. "Těžko dnes říci, jaká cena plynu bude. Uvědomujeme si, že ceny tepla jsou nevídaně vysoké, proto budeme ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktním pracovištěm v Horním Slavkově pořádat informační dny, kde se lidé mohou dozvědět, zda by dosáhli na jednu z finančních pomocí v rámci státní sociální pomoci," dodal Terek.

Kraslická sbírka nástrojů je předmětem právní bitvy. Státu nepatří, řekl soud
Kraslická sbírka nástrojů je předmětem právní bitvy. Státu nepatří, řekl soud

"Lidé už nyní pociťují zvýšené náklady na tento rok a to ještě nedostali vyúčtování za rok 2023. Naše Společenství vlastníků jednotek platilo před dvěma roky zálohy 40 tisíc. Nyní je to 160 tisíc, tedy čtyřnásobek. Z médií slyšíme jak dochází v republice k narovnání cen, snižují se zálohy, které nejsou tak likvidační. I lidé v okolních obcích a městech mluví o maximálních 800 až 1000 korunách za GJ. My platíme 1900. Spolu s očekávaným vyúčtováním za rok 2023 to nebude příjemné," říká Jeden z občanů Petr Hereš.

Lidé se obracejí nejen na město, ale i na poslankyni a bývalou starostku Horního Slavkova Janu Mračkovou Vildumetzovou.Ta v otevřeném dopise vyzývá starostu Tereka mimo jiné k tomu, aby o složité situaci informoval i vládu, která podle ní nese za nastalou situaci svůj nezpochybnitelný díl viny. "Pokud se vám nepodaří dojednat a najít cestu ke snížení ceny, tak je otázkou, zda byste neměli zvážit finanční kompenzaci pro své občany. Ceny energií, bezpečnost, ale i kvalitní zdravotní a sociální služby a uklizené město jsou pro občany velmi důležité ke spokojenému životu a pocitu, že Horní Slavkov je tím skvělým místem pro jejich spokojený život," píše Vildumetzová závěrem dopisu.