Bohužel ho nevyužívají jen cestující, ale jsou na něm závislé například i maminky s kočárkem. Pokud se chtějí bezpečně dostat do sokolovské čtvrti Šenvert, musejí použít podchod a právě zmíněné výtahy. Další cestou je totiž ta přes most na kraslické výpadovce. Zde však po odbočení na Šenvert chybí mnohde chodníky, a chodci tak musejí uhýbat před projíždějícími auty.
Lidé si také stěžují na dlohotrvající opravy v případě poruchy. Maminky s kočárkem schody krkolomně zdolají. Vozíčkáři či jinak pohybově omezení lidé však mají smůlu a bez cizí pomoci se neobejdou.

Výtahy patří provozovateli, jímž je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ihned po stížnostech a urgování na SŽDC bylo přislíbeno, že dojde k nápravě stavu.

Na úklidu výtahů, stejně jako na úklidu podchodu, se však finančně podílí i samotné město Sokolov. Proč tomu tak je a co říká úklidu, jsme se zeptali starosty Sokolova Jana Picky.

„Jedním z důvodů je fakt, a jakási výjimečnost, která se podařila našim předchůdcům, že nádražní podchod nekončí u nástupiště, ale je bezpečnou spojnicí s částí našeho města,“ vysvětluje Picka.

Podle něj byl také neprodleně úklid podchodu a výtahu řešen s firmou, která toto zajišťuje. Navíc od prvního dubna tohoto roku má dojít ke změnám, které by měly vést ke spokojenosti cestujících i lidí používajících podchod.

„Od 1. dubna 2018 dojde na základě probíhajícího výběrového řízení na úklidovou firmu také k tomu, že podchod nebude jako doposud uklízen pouze jednou za den, ale minimálně dvakrát. S odpovědnou pracovnicí jsme se domluvili také na tom, že spolu budeme o situaci kolem výtahu a podchodu častěji komunikovat,“ slíbil Picka.

Stejný postup je podle něj také u oprav samotného výtahu.

„Poslední oprava se časově velmi táhla, vím o tom, neboť jsem opravu výtahu osobně urgoval, a to z důvodu dodání potřebného náhradního dílu. Stejně jako cestující a lidé používající podchod jsme si vědomi významu výtahu a jsem přesvědčený o tom, že i společnost SŽDC,“ dodal starosta.

Přes koleje, kde za poslední roky zemřelo hned několik lidí, podle výsledků průzkumu přejde za hodinu až padesát lidí. Sokolov volá po celém oplocení dráhy.

Studenti z nedaleké živnostenské školy se využívat podchod konečně naučili. V kolejích jsou mnohem častěji vidět dospělí lidé.

Statistiky jsou však neúprosné. „Z dat od roku 2008 je patrné, že každým rokem se zde stane minimálně jedna nehoda, přičemž v naprosté většině tyto střety s vlakem končí smrtí,“ potvrdil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.