Trnem v oku jsou některým občanům v Sokolově odstavené autovraky. Obracejí se proto na vedení sokolovské radnice a ptají se, zda město proti tomuto nešvaru nějak bojuje. Město tvrdí, že ano. Zároveň však vysvětluje legislativu, které se musí držet.

„Zajímalo by mě, jak město zjišťuje stav nepojízdných aut ve městě. Například na sídlišti Vítězná na parkovišti naproti prodejně Elex stojí minimálně tři dlouhodobě nepojízdná auta," tvrdí Jiří Korbel ze Sokolova.

Na jeho dotaz mu odpovídá radní a zároveň velitel městské policie Petr Kubis.„Pokud je na pozemní komunikaci odstaveno vozidlo, které je vrakem nebo autovrakem, strážník takové vozidlo označí upozorněním pro vlastníka, aby vozidlo nejpozději do dvou měsíců odstranil z pozemní komunikace. Pokud tak neučiní, bude takové vozidlo vlastníkem komunikace (ve většině případů městem Sokolov) odtaženo," říká Kubis.Náklady se budou následně vymáhat na vlastníkovi vozidla, pokud bude zjištěn.

„V případě, že dochází k znečištění okolí vozidla z důvodu unikání kapalin, je takové vozidlo odstraněno ihned. Do uvedené lokality vyšleme strážníky, aby vyhodnotili situaci, zda se jedná o vraky nebo autovraky, a budeme postupovat podle popsaného postupu," dodal Kubis.

Zároveň cituje zákon o odpadech, který vysvětluje, co to je autovrak. Další ze zákonů, Zákon o pozemních komunikacích, zase popisuje, jak vypadá vozidlo, které je vrakem. Teprve po ztotožnění těchto citací s odstaveným autem lze toto odtáhnout.

Vozidlo, které je vrakem (silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu) - zákon o pozemních komunikacích, nebo autovrakem (je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem) - zákon o odpadech.