„Pracovníci linky budou telefonicky na čísle 800 200 007 přijímat objednávky od seniorů a dospělí skautia skautky se budou moci díky jednoduché webové aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí, tedy i v našem kraji,“ informovala mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

„Stejně jako na jaře je i nyní zásadní, aby lidé z ohrožených skupin omezili návštěvu míst s vysokým rizikem nákazy,“ uvedl starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

„Tento apel ale v současnosti nezaznívá příliš silně. Proto přichází skautský vzkaz: zůstaňte v bezpečí a využijte pomoci skautů a skautek.“ Podle vedoucí Linky seniorů Kateřiny Bohaté volá každý den řada seniorů, kteří se cítí být onemocněním covid-19 ohroženi a chtějí se vyhnout místůms vyšší koncentrací lidí. „Na jaře byla tato pomoc velmi důležitá, a to nejen prakticky, ale také proto, že samotný kontakt s dobrovolníkem byl pro seniory povzbuzením,“ řekla. Do jarní fáze projektu se zaregistrovalo přes sedm stovek skautů a skautek.