Pamětní lípu sv. Anežky Přemyslovny vysadilo včera dopoledne občanské sdružení Střípky v Nábřežní ulici v Sokolově. Konkrétně na místě, kde dříve rostl památný topol, který však muselo město z bezpečnostních důvodů nechat pokácet. Páteční akcí se tak Sokolov zařadil k celorepublikovému projektu, v rámci kterého má během tří dnů zapustit do země své kořeny stovka svatoanežských lip.

„Anežka byla dobrovolnice, takže se tento symbol k naší činnosti hodí. Navíc je lípa můj srdeční strom,“ svěřila se Renata Oulehlová, předsedkyně Střípků. Ty působí v Sokolově od roku 2003. Sdružení motivuje občany k dobrovolnické činnosti, získané pomocníky vyškoluje a dále koordinuje při jejich aktivitách. Svou činnost zaměřuje především na nemocnici, léčebny dlouhodobě nemocných a na sociální zařízení poskytující pobytové služby. Dobrovolníci pravidelně navštěvují klienty, kteří nemají blízké nebo za nimi z nějakého důvodu nikdo nechodí. Sdružení pořádá jednorázové a pravidelné skupinové aktivity - kulturní akce, vzdělávání, čtení či canisterapii.

U sázení lípy proto nemohli chybět někteří klienti Střípků. Také oni se přihlásili o lopatu, aby přihodili hlínu do jámy ke kořenům. „Tuto práci jsem vždycky ráda dělala. Mívali jsme totiž zahrádku,“ zavzpomínala klientka Domova pro seniory Vila Maria v Dolním Rychnově Květa Fišerová.

Aby se lípa dobře uchytila, dostala hnojivo a kvůli stabilitě ji obepnuly úvazky připevněné k dřevěným kůlům. „Kmínek je navíc omotaný jutou. To je zabezpečení proti výparu, aby se v dřevině lépe udržela vlhkost,“ řekl na místě pracovník Sokolovských technických služeb Milan Runge.

Svatá Anežka Česká je mimořádnou postavou našich dějin. Její životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam z ní činí v mnoha směrech vzor jednání i pro současnost. Promlouvá k mnoha palčivým problémům naší dnešní společnosti. Zřekla se majetku i nabídek ke sňatku s těmi nejmocnějšími Evropany a namísto toho následovala myšlenku Františka z Assisi a zasvětila život dobrovolné pomoci potřebným. Projekt České rady dětí a mládeže Stromy Anežky České připomíná 800 let od jejího narození.