„Město Loket je jedním z nejnavštěvovanějších míst našeho regionu. Kromě toho, že má na svém území významnou gotickou památku, jejímiž branami ročně projde na 150 tisíc lidí, pořádají se zde i velké kulturní a sportovní akce, ať už se jedná o koncerty, divadelní představení nebo například šampionáty v motocrossu, kam míří další tisíce návštěvníků. Situace ve městě, a to nehovořím jen o parkování, je vlivem absence městské policie dlouhodobě neudržitelná, a proto naprosto rozumíme argumentům pro její zřízení. I přes veškerou snahu nemůže totiž státní policie obsáhnout vše, co by město potřebovalo, a to nejen z kapacitních důvodů, ale i z důvodů jiné priority zásahů,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Loketští předpokládají, že zřízení městské policie o dvou strážnicích by podle kalkulace městské policie v Sokolově mělo vyjít zhruba na dva miliony korun. Do budoucna také počítají s možností sdílení městské policie s Horním Slavkovem a Krásnem. Všechna tři města jsou na velmi frekventovaném tahu Sokolov – Plzeň. Strážníci by tak našli využití i při zajištění větší bezpečnosti dopravního provozu, kde by na silnicích měřili rychlost vozidel. Provozní náklady městské policie budou kryty z rozpočtu města Loket, případně z rozpočtů obcí, se kterými by byla uzavřena smlouva o sdílení služeb městské policie.