Odměnou jim bude vybudování 50 parkovacích míst, chybět nebudou nové objízdné komunikace, budovy dopravního terminálu nebo nové chodníky kolem parkoviště u benzinové pumpy. Dojde také na kácení dřevin a zároveň k výsadbě 25 nových stromů a další zeleně. Stavaři také slibují, že během stavby bude vždy umožněn průjezd křižovatkou u benziny, a to jak směrem na Sokolov, tak na Horní Slavkov. Bude též umožněn vjezd na náměstí i na benzinovou pumpu.

Investice města a Karlovarského kraje vyjde na 60 milionů korun.

Na začátku stavby také dojde k odstranění autobusových zastávek, ale v místě budou označena autobusová stání linkových autobusů, které budou stále tímto místem projíždět i tam zastavovat. "Samozřejmě, že během stavby budou různá omezení, která ovlivní pohyb ve staveništi, který ale bude stále možný. Je však třeba dodržovat pokyny stavebníka a dopravní značení, která se budou v průběhu stavby průběžně měnit dle toho, jak bude stavba pokračovat," říká Adamec.

O změnách v průběhu stavby, které budou mít vliv na automobilovou dopravu i pěší, bude město průběžně informovat.

close Loket postaví nový dopravní terminál. Stavba přinese dopravní omezení info Zdroj: Deník/Roman Cichocki zoom_in Loket postaví nový dopravní terminál. Stavba přinese dopravní omezení

"Pevně věřím tomu, že konečný výsledek prospěje dopravní situaci na našem náměstí a vznikne nový důstojný vstup do centra města," dodal Adamec.

Na projekt dostalo třítisícové město dotaci 35 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu.

Krajští silničáři už potvrzují první omezení. "Oznamujeme zahájení částečného dopravního omezení v místě Loket - předmostí. Doprava bude řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního značení do 23. dubna 2023," informují silničáři.

Akci vítají nejen místní, ale i návštěvníci historického města. "V centru Lokte, přímo na náměstí, se dá zaparkovat v běžných dnech velmi těžce. Pokud jsou jsou nějaké akce na hradě nebo v amfiteátru, není šance zaparkovat vůbec. A to i na místech, která nabízejí za nemalé peníze soukromé subjekty. Jezdíme sem poměrně často na koncerty, naposledy to byla v létě kapela Tři sestry. Jakékoliv zlepšení dopravní situace v tomto městě proto vítám," řekl jeden z návštěvníků města Pavel Holan z Kraslic.