Zchátralé vstupní brány a oplocení, nefungující studna na vodu, nevydlážděné, špatně přístupné cesty, absence jakéhokoliv správce či skládka uprostřed hřbitova. Tak vypadá situace na Městském hřbitově v Lokti.
„Problematikou hřbitova se město zabývá bez uspokojivého řešení od roku 2000,“ říká starosta města Loket Jaroslav Hlavsa. Místní obyvatelé si stěžují především na firmu MaSS Loket, jež se o hřbitov má starat. Podle nich firma hrubě zanedbává údržbu a úklid. „Služby MaSS Loket udržují hřbitov na základě ´příkazní a nájemní smlouvy´ uzavřené mezi městem a službami dne 1. května 1994. Příkazník je povinen udržovat hřbitovy v Lokti a v osadě Nadlesí. Zejména jde o sekání a odvoz trávy, hrabání a odvoz listí a odpadků,“ vysvětluje tajemník Městského úřadu v Lokti Karel Horčička.
„Věřím, že předložíme transparentní řešení všech činností služeb MaSS do konce tohoto roku. Jedná se o správu a údržbu veřejného osvětlení, hřbitovů, městských komunikací včetně dešťové kanalizace, městské zeleně, dále pak úklid veřejných prostranství a likvidaci komunálního odpadu. Nově připravujeme projekt sběrného dvora,“ dodává Hlavsa.
Německé hroby jsou dalším problémem města. Zarůstají plevelem a pomalu chátrají. Náklady na údržbu těchto míst s nimi spojené sekání či výřezy dřevin nese město nikoli nájemci. „Dle mého odhadu je 80% hrobů po celá desetiletí opuštěna a tedy neudržována. Řešení problému, dotažení evidence, likvidace neužívaných míst, terénní a následně parkové úpravy hřbitova i jeho okolí časově odhaduji na dva roky,“ říká starosta. Vedení města slibuje, že v nejbližších dnech dojde k operativnímu odstranění spadlých větví, skládky, opravě hřbitovních komunikací či k znovuzprovoznění pumpy. „Ani mně stav hřbitova nepřipadá dobrý, okamžité řešení ale nemám,“ říká starosta.