Čtvrteční jednání loketského zastupitelstva přineslo hned v úvodu nečekanou událost. Člen Rady města Loket Miroslav Švehla (ODS) kvůli údajnému střetu zájmů rezignoval na svou funkci. Jako důvod uvedl, že jako pojišťovací makléř má ve své správě i pojistnou smlouvu města Loket. „Přestože pojistnou smlouvu město platí pojišťovně, tak já potom dostávám z této smlouvy od pojišťovny provizi. Takže to může být bráno tak, od lidí, kteří tomu nerozumí, že de facto město platí mně,“ informuje Švehla.

Jeho náhradníkem by měl být za ODS Karel Smolík. Prozatím ho však zastupitelé do funkce nezvolili. Podle některých jim totiž celá věc nebyla Radou města Lokte dostatečně vysvětlena. „Proslýchá se, že v tom má prsty více lidí. Nebudeme přeci tady někoho označovat za černou ovci. Proto bych volbu nového radního odložil, abyste vtáhli i nás ostatní do hry,“ pronesl na zasedání směrem k radním zastupitel Patrik Stangar (Nezávislí).
Na jeho slova reagoval tajemník Městského úřadu v Lokti Karel Horčička, který zkritizoval členy rady. „Rada je neřízená, ukecaná, někdy na jednáních musím sám vycítit, o čem se tam radní vůbec baví,“ vysvětluje tajemník.

V diskusi vystoupil i bývalý starosta města Jan Hadrava. „Pojišťovací agent a funkce radního – tam přeci z právního hlediska střet zájmů žádný není. To by střet zájmů měli skoro všichni loketští radní,“ myslí si Hadrava. Z jeho pohledu se jedná spíše o hranou, až vykonstruovanou kauzu.
„Člověk z toho zkrátka získává pocit, když tady slyší termíny jako kuloáry, tajná jednání, dohody předem, že to bude asi pěkná špína,“ nebral si servítky Hadrava.
„Chceme si to prodiskutovat, jestli je ta transparentnost skutečně čistá. Proč je tady ta rezignace? Co se stalo? Máme věci, které nechceme, aby byly řečeny nahlas,“ zmínil zastupitel Lubomír Stehlík (Konzervativní strana). K vysvětlení sporných kauz budou mít radní a zastupitelé skutečně dostatek prostoru. Na květen totiž svolali pracovní jednání, které však již nebude veřejné. Rada města Lokte prozatím tedy stále zůstává nekompletní. (kš)