Prioritou každého města jsou bezpochyby finance. Jak byste mně, běžnému občanovi, vysvětlil finanční možnosti města Loket?
Rozhodně nepatřím k těm, co si myslí, že peníze jsou všechno. Nicméně téměř vše s nimi nějak souvisí. Udělejme si tedy jasno v základních finančních možnostech Lokte.
Roční příjmy města jsou přibližně na úrovni 40 miliónů korun, z toho je polovina z daní a druhou polovinu tvoří příjmy z vlastní hospodářské činnosti a různé příspěvky. Běžnými příjmy jsme schopni pokrýt náklady na běžný chod města - úřad včetně státní správy, školy, školky, knihovnu, úklid a běžnou údržbu komunikací a zeleně, drobné opravy. Nic víc! Prostředky na investiční výstavbu jsme vždy získávali z prodejů majetku a v dlouhodobém průměru se pohybují na úrovni 10 miliónů korun za rok. Toto je základní rámec našeho hospodaření, našich možností, byť hodně zjednodušený. S těmito volnými prostředky lze realizovat i poměrně smělé plány. S využitím dotací lze z oněch „disponibilních“ 10 miliónů ročně realizovat investice na úrovni 50 až 80 miliónů ročně. Jedna taková, téměř modelová, právě probíhá v amfiteátru.
Nejsem přítelem přerozdělování, a slyším-li na každém kroku poněkud zavádějící terminus „dotace“, tak se začínám ježit. Nicméně, současná evropská realita je taková. Co nemůžeme změnit, s tím se musíme smířit. Hřiště je namalováno, pravidla jsou spíše nejasná, ale v podstatě daná. Hraje se o body, kterými jsou, pouze dočasně, peníze cizích daňových poplatníků.

Jaká je tedy současná finanční situace města?
Současná situace opravdu není růžová. V příjmech z daní očekáváme v důsledku krize meziroční ztrátu až 5 miliónů korun, dochází ke zpožďování v platbách nájmů a dalších plánovaných příjmů. Rezerva je prakticky vyčerpána.
Zastupitel Jan Hadrava často kritizuje právě velké množství projektů, a dokonce tvrdí, že tím přivedete město do konkurzu.
Pan kolega moc dobře ví, že hlavní příčinou současné finanční situace je likvidace Pivovaru Egenberg. V podstatě jenom mlží a zametá stopy. V únoru letošního roku nás totiž vyzval správce konkurzní podstaty k okamžitému zaplacení pohledávky ve výši 40 miliónů korun! Když si tuto částku dáte do souvislostí s údaji, které jsem sdělil před chvílí, jistě pochopíte, že se jedná o vražednou sumičku. Peníze na splacení jsme nakonec, především díky rychlé a chci zdůraznit velmi seriózní reakci Sokolovské uhelné, dali dohromady. Jenomže vlastně veškeré letošní příjmy z prodejů majetku byly použity na splacení onoho dluhu a stav pokladny tomu přirozeně odpovídá.

Můžete mi k tomu dluhu říci něco bližšího?
V podstatě se jedná o zálohovou platbu za prodej pozemků, který se však nakonec nemohl uskutečnit a neuskutečnil. Po vyhlášení konkurzu na Egenberg si obě strany musely vrátit předmět transakce, což znamená, že město Loket obdrželo zpět pozemky, které jsou dodnes předmětem soudního sporu, ale zároveň mu vznikla povinnost vrátit okamžitě oněch 40 miliónů, které již jaksi nemělo. Zálohu jsme přijali v roce 2000 a v následujících letech byla proinvestována. Toto je v kostce jeden z mnoha příběhů hlavního kritika našeho hospodaření.

Dominantou Lokte je hrad. Plánujete nějaké inovace? Čím je vůbec ten loketský hrad tolik výjimečný?
Hrad není prioritou, spíše je dominantou a největším lákadlem. Do konce roku budou do užívání předány zrekonstruované prostory dolní bašty a rotundy s naučnou částí expozice útrpného práva. Výjimečnost spočívá také v jeho dlouhodobě dobrém vedení. Tedy v tom, že veškeré rekonstrukce probíhají bezproblémově, dále v tom, že je otevřen celoročně a je provozně soběstačný, což je republiková rarita.

Jednu dobu se mluvilo o tom, vybudovat na hradě hotel. Je tato možnost opravdu ještě v plánu? Nemyslíte, že je v Lokti, jak se říká, přehotelováno?
Nemyslím a jsou na to i exaktní odborné podklady. Právě hrad Loket je nositelem žádosti o dotaci, která se týká rekonstrukce Dvorany a přestavby severního paláce hradu, kde jsou projektovány apartmány. Celková výše investice je 105 miliónů korun, dotace může dosáhnout až 100%. Výsledek žádosti bychom měli znát do října.

Jakou největší investici do budoucna plánujete?
Rekonstrukci Tovární, Revoluční a Rooseveltovy ulice s kompletním zasíťováním. Zhruba 130 miliónů korun.

Chystá se Loket vrhnout do nějaké další větší investice?
Máme schválenou dotaci na sběrný dvůr za zhruba čtyři a půl miliónu korun. Do konce roku bychom měli být hotovi. Další větší projekt, jehož realizace závisí na dotacích, je integrovaný. Jedná se o stavbu záchytného parkoviště, sanaci hlavního mostu a předláždění náměstí. Žádost podáme v termínu vyhlášení dalšího kola pro rozvoj cestovního ruchu, pravděpodobně v říjnu.

Co přinese nynější rekonstrukce amfiteátru?
Kanalizační a vodovodní přípojku, kulturní a dostatečně dimenzované sociální zázemí, bufet, šatny pro účinkující v dutině mostu, zpevněné plochy pro zásobování a pohyb osob, parkové úpravy a v neposlední řadě nový most přes řeku do Sportovní ulice.

Hodláte ještě ve Sportovní ulici vybudovat centrální školu s tělocvičnou?
Tak já to skoro určitě nestihnu. Budu ale spokojen, když se podaří její zapracování do územního plánu. S tím souvisí i projekt na výstavbu obslužné komunikace pro Sportovní ulici. I ten by měl být dokončen v letošním roce.

Nemohu se nezmínit o dosud nerealizovaném nápadu stavby podzemního parkoviště na místě bývalé skládky u amfiteátru, jejž Loketští označují ještě dnes za naprosto megalomanský. Věříte stále, že Loket opravdu potřebuje parkoviště za sto miliónů korun?
Nápad vycházel z informací, že na skládce se nedá stavět vůbec nic, a dále z opravdu reálného předpokladu, že náklady na likvidaci staré ekologické zátěže ponese Státní fond životního prostředí. Po provedení geologického průzkumu jsme zjistili, že stavět za určitého předpokladu lze, a proto byla zvolena levnější a rychlejší varianta – tedy stavba na skládce. Negativum spočívá v tom, že tímto fakticky do budoucna vylučujeme likvidaci ekologické zátěže. Parkoviště opravdu potřebujeme, a to ne jedno, ale šest.

Jak se Loket vůbec snaží udržet ve městě turisty?
Myslíte-li tím Loktem město a jeho zastupitele, pak především investicemi do infrastruktury, tedy hradu, knihovny s internetem a expozicí muzea knižní vazby, přírodního divadla, parkovišť, stezek, cyklostezek a podobně. To je myslím naše úloha, ostatní je na invenci živnostníků.

Kristián Šujan