Na oficiálních internetových stránkách města Lokte se objevilo několik příspěvků, které upozorňují na nedostatek úklidu v místní tělocvičně. Dokonce i studenti Střední průmyslové školy v Lokti si stěžují na nepořádek. Podle nich úklid v tělocvičně vázne již delší dobu, a pokud to bude takto i nadále, zkontaktují prý hygienickou stanici, aby vše řádně prošetřila.

„V tělocvičně je příliš prachu a nedýchatelno. Následkem jsou alergické reakce jako vyrážka a slzení očí způsobené spousty neuklizeného prachu. Pokud se tento problém neodstraní v krátké časové prodlevě, podáme tuto informaci hygienické stanici, která jistě udělá jistá opatření, která by měla zamezit těmto problémům,“ píší studenti.

„Osobně si myslím, že hlavní příčinou nepořádku v tělocvičně je její vytížení - až 14 hod. denně, v závislosti na špatném technickém stavu. K této domněnce mne vede vlastní zkušenost. V sobotu na volejbálku máme téměř vždy čisto, neboť sobotní vytížení tělocvičny je minimální. V úterý večer pak se starými pány skutečně poletujeme s chomáčky prachu,“ trvdí starosta města Lokte Jaroslav Hlavsa.

Tuto skutečnost mu však vyvrací někteří žáci základní školy, kteří do tělocvičny chodí cvičit v týdnu v dopoledních hodinách. „Není pravda, že příčina nepořádku je ve vytížení. Máme tělocvik dopoledne a cvičíme v prachu,“ komentuje žákyně deváté třídy ze Základní školy v Lokti.
Podle starosty se Rada města Lokte již zabývala tímto letitým problémem, a přijala patřičná opatření. Ty spočívají v intenzivním monitorování stavu úklidu tělocvičny.

„Na základě tohoto šetření a po dohodě s ostatními uživateli může následovat např. dvoufázový úklid - ovšem s vědomím nucené, minimálně hodinové výluky. Je zjevné, že Loket potřebuje novou halu,“ dodává starosta.