Akce, která nese název S.O.S. 2010, se zúčastní záchranáři z koutů celé republiky. „Návštěvníci zhlédnou ukázky z nácviku činnosti hasičského záchranného sboru, policejních psovodů, potápěčů nebo celní správy. Zastoupení zde budou mít i posádky ZZS Karlovarského kraje, Horská služba, městští strážníci nebo Odbor krizového řízení Ministerstva vnitra a Armády ČR,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Hutta s tím, že paralelně s touto odpolední páteční prezentací záchranářského řemesla proběhne již příprava na soutěžní část celého programu, kde se v etapovém klání poměří čtyřčlenná družstva ve zvládání poskytování první pomoci bez lékařských propriet.

„Soutěžící čeká náročná smyčka nočních a denních zásahů, na jejímž konci nepůjde ani tak o vyhlášení nejlepšího, ale o zjištění vlastních rezerv a tolik důležitý nácvik urgentních algoritmů v týmovém řízení,“ poznamenal. Jako odlišnost oproti podobně zaměřeným setkáním nabízí organizátoři ke každému soutěžnímu úkolu možnost následné rekonstrukce celé události s rozhodčím a poukázání na některá ožehavá místa při naplňování principů záchrany. „Hlavním úmyslem tohoto postúkolového dohovoru je tedy maximálně vstřícně vyložená metodika poskytování přednemocniční péče s důrazem na individuální přístup k jednotlivým závodním družstvům,“ uvedl.

Na realistickém dokreslení jednotlivých nasimulovaných scén se bude podílet přísný výběr demonstračního prostředí, maskérské dovednosti certifikovaných maskérů a vážně sehrané role figurantů.

Akci, na kterou je zvána široká veřejnost, pořádá občanské sdružení Asociace dobrovolných záchranářů České republiky, které má s osvětou a edukací první pomoci během svého dvouletého fungování nemalé praktické zkušenosti. Pracovní skupina rozhodčích pak zastřešuje lékaře anesteziology a záchranáře v aktivní činnosti v rámci IZS. Celá trasa závodu kopíruje charakter přírodního reliéfu a je dosažitelná i zvědavé části veřejnosti, které v rámci časových možností bude podáván odborný komentář ke stanovištím.

Porgram:

Pátek
• Zásahová technika Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
• Sanitní vozidlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
• Technika Horské služby
• Práce a vybavení Městské policie Karlovy Vary
• Práce a výcvik služebních psů Policie České republiky
• Práce a technika potápěčů policie České policie
• Vybavení krizového řízení a zásobování Ministerstva vnitra
• Vybavení a práce Asociace dobrovolných záchranářů s možností vyzkoušení ošetření a oživování, transport raněných

Sobota od 10 hodin
• Řešení modelových situací s tématem ošetření poranění soutěžními družstvy.
• Trasa hlavního kola vede lesem v okolí areálu rekreačního zařízení. Na trase bude 8-10 modelových situací