Loketská městská vlastivědná sbírka prošla od začátku 20. století, kdy začala vznikat, dlouhým a složitým vývojem, který nepostrádal ani dramatické situace. O její založení se zasloužil spolek loketských nadšenců, jenž si vytyčil za úkol zřízení místního muzea. Rychlý růst jeho sbírkového fondu brzy přesáhl síly zakladatelské organizace a muzeum přešlo do správy města Lokte. Městu se podařilo získat pro řízení muzea významné místní odborníky, jejichž přičiněním se loketská muzejní sbírka už v průběhu prvních tří desetiletí své existence zařadila mezi nejhodnotnější soubory svého druhu v západních Čechách. Další zajímavé informace se dozvíte v úterý 2. října od 17 hodin.