Všechny práce mají jedno společné. Jsou to výtvarná díla z 10. ročníku soutěže Lesy kolem nás, kterou vyhlásila Krajská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s Lesy České republiky. „Letos jsme poprvé vystavili kompletní soubor prací, a že se jich letos urodilo!“ říká kurátor výstavy v knihovně Teodor Kravál.

Děti malovaly na téma Jak pomáháme lesu aneb kdo a co lesu škodí a jak lesu a jeho obyvatelům můžeme pomoci a účast a úroveň prací byly opět nadstandardně vysoké.

„Chceme, aby se mladí autoři zamysleli nad tím, co lesu škodí, jakým způsobem mohou našim lesům pomáhat, a své nápady či návrhy ztvárnili formou obrázku, vytvořeného libovolnou výtvarnou technikou,“ uvádí organizátor.

Nejlepší práce z knihoven Karlovarského kraje postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy Vary. Vyhodnocení nejlepších prací a vernisáž výstavy se budou konat 3. října v 16 hodin v sálu krajské knihovny ve Dvorech.

Potom budou práce vystaveny ve vstupních prostorách knihovny až do 30. října.