Celé dopoledne probíhalo ve dvou dvouhodinových blocích. Jednotlivé skupiny žáků, tu první tvořili šesťáci a sedmáci, druhou zbytek druhého stupně, se tak po dvou hodinách vystřídaly. V rámci prvního bloku byly pro děti připraveny informace o Armádě ČR. Povídání doplňovaly zvídavé otázky školitelů. Po každé položené otázce se zdvihl vždycky les rukou.

Aby ne! Za každou správnou odpověď si mohly děti vybrat malou odměnu. Není nad správnou motivaci! Ve druhé hodině této programové části si všichni se zájmem vyslechli vyprávění účastníka o zkušenostech v zahraničních misích. „Paní učitelko, já budu vojákem," nadšeně prohlásil sedmák Pepa po skončení prvního bloku programu.
Blok druhý byl víc praktický. První hodina se věnovala protichemické ochraně. Dětem bylo vysvětleno nebezpečí chemických havárií a zbraní, dozvěděly se, jaká jsou protichemická opatření ochrany obyvatelstva, jaké jsou ochranné prostředky a jak je používat. Dokonce si přímo vyzkoušely protichemický oblek. „Fuj, bylo v něm pěkný horko, jak v igeliťáku," zhodnotila Bětka z osmé třídy.

Druhá hodina se věnovala zdravovědě. Když se před děti postavil voják v uniformě a názorně jim předvedl, jak zachránit kamarádovi život nebo jak se zachovat při živelních pohromách, mělo to určitě jinou váhu než například při běžném vyučování v podání učitele. Žáci navíc nebyli jen pasivními posluchači, ale i přímými aktéry. Deváťák Víťa posloužil jako figurant při praktické ukázce první pomoci, osmáci Marek a Iva si vyzkoušeli resuscitaci. Marek při masáži srdce byl přesvědčen, že nasadil vražedné tempo, leč uslyšel: „Pomalu, musíš rychleji!" Zrychlil tedy, ale pořád to nebylo ono. „Není to jednoduchý," uznal poté.

Program je sice určen pro žáky 2.stupně, ale zkrátka nepřišli ani jejich mladší kamarádi. Ti mohli pilně malovat obrázky s tematikou Armády ČR a deset vylosovaných pak od vojáků dostalo batůžek plný drobných dárků. Velmi naše hosty překvapil Filip Glassl ze 4.třídy. Jako dárek jim přinesl na památku vlastnoručně slepený model tanku.

Příprava občanů k obraně státu je program, který vznikl ve spolupráci Odboru komunikací Ministerstva obrany ČR a 4.brigády rychlého nasazení ze Žatce. Hlavním posláním je seznámit děti i veřejnost s povinnostmi, které nám jako občanům ČR vyplývají ve vztahu k obraně státu. Loketská škola byla jednou ze dvou škol vybraných v Karlovarském kraji a dětem se věnovali Ing.Daniela Hölzelová a Radek Zíta z Ministerstva obrany. O 4.brigádě rychlého nasazení a o armádě celkově informoval tiskový mluvčí kapitán Milan Němec, o misích vyprávěl desátník Roman Štýber, protichemickou ochranu si připravili rotný Jaroslav Chmelař a četař Tomáš Chrenko a zdravovědě se věnoval rotmistr Michal Doubek. Lucie Žippaiová