Školní budova v ulici T.G.Masaryka prochází už po několik let postupnou rekonstrukcí, letos je na řadě čtvrté patro. „Během prázdnin projde celkovou rekonstrukcí učebna přírodopisu, kabinet chemie a učebna informatiky. Místo malé učebny informatiky vznikne sklad,“ upřesnila chystané opravy ředitelka školy Eva Grosmanová. Dodala, že v příštím roce čeká rekonstrukce ještě přízemí vyjma šaten a tím opravy v budově skončí. Ty letošní by se měly stihnout v průběhu prázdnin, a nic by tak nemělo bránit tomu, aby děti usedly zpět do lavic v den zahájení školního roku, tedy 2. září.