„Zveme všechny dobrovolníky, kteří se budou chtít akce zúčastnit. Vezměte s sebou rukavice, kdo má nářadí, motyku, rýč, a dobrou náladu,“ vyzývá dobrovolníky město. Sázení proběhne 16. listopadu od 10 hodin a po jeho skončení je připraveno i malé občerstvení.