Šestnáct dobrovolných hasičů z Lomnice procházelo ve středu mlčky v nažehlených uniformách zdejším hřbitovem. Nesli s sebou květiny a svíčky a přišli uctít památku dvaadvaceti zesnulých kolegů z lomnického sboru. Na některých hasičích bylo vidět, jak s nimi cloumají emoce, a objevily se i slzy v očích.
„Jeden z nás, David Egerer, zahynul dokonce přímo při zásahu. Situace byla o to tragičtější, že se snažil pomoci svému tehdy šestnáctiletému bratru Petrovi,” vzpomínal na tragickou událost velitel dobrovolných hasičů v Lomnici Vilém Ptáček. Jak upřesnil, tehdy mladší z dvojice uvízl v šachtě, kde byl nahromaděný smrtelně nebezpečný plyn. „Dostali jsme hlášení a chystali se k výjezdu. David mezitím vyrazil na vlastní pěst pomoci bratrovi. Bohužel tam zůstali oba dva,” dodal smutně Ptáček. Letošní Dušičky vyrazili za bývalými kolegy hasiči poprvé. „Napadlo nás to tak nějak spontánně. Bylo by fajn, kdyby se z toho stala tradice,” říká další z členů SDH Lomnice František Krátký.

Sbor byl založen 12. května 1883. Do roku 1967 rostl zájem veřejnosti o práci v místní jednotce a počet členů se vyšplhal dokonce až na 66. Rok nato však začala členská základna stagnovat z důvodu vystěhování lomnických občanů do Německa.
Zhruba před dvaceti lety zaniklo i družstvo žáků. „Vedl jsem kolem dvaceti dětí včetně děvčat. Po ukončení základní školy se většina mladých rozutekla na střední školy a kroužek postupně zanikl,“ konstatoval tehdejší vedoucí kroužku František Krátký. Hasiči se scházejí dvakrát do měsíce plus na různých akcích, jako jsou stavění a kácení máje v Lomnici i Sokolově nebo dětské dny. Jak sami říkají, pokud se něco děje v jejich obci, nesmí u toho chybět hasiči.