Na jejich výstavbu totiž získalo vedení obce v roce 2010 dotaci ve výši 6,6 milionu, kterou však záhy vrátilo zpátky. „Postavili jsme za ni jedenáct bytů, které měly být určené především pro obyvatele v sociální tísni. Podmínky dotace v roce 2010 byly ale jiné, v letošním roce se zpřísnily, a tak jsme se rozhodli peníze vrátit,“ vysvětluje Matoušek. Podle jeho slov se tak obec rozhodla změnit status zmíněných sociálních bytů na běžné bydlení. „Jedná se o prostory 1 plus 1, peníze vynaložené na jejich výstavbu nám samozřejmě teď chybí,“ informuje starosta. Místní obyvatelé si i přesto bytový dům chválí.
„Kamarádka zůstala sama se dvěma dětmi a je ráda, že mohla využít právě tuto možnost k bydlení. Také sestřenice s přítelem spolu začli bydlet a do začátku jim tyto prostory moc pomohly,“ říká dlouholetá obyvatelka Lomnice Pavlína.

To v Horním Slavkově slouží startovací byty přesně k plánovanému záměru. Na projekt radnice dostala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 4,8 milionu korun. „Od kolaudace jsme museli do půl roku prostory obsadit, což jsme udělali. S každým, kdo se šel do bytu nastěhovat, jsem se osobně setkala, řekla jsem mu, že je to startovací byt, který by mu měl pomoct do nového života, a vysvětlila jsem mu rovněž i podmínky, které musí plnit,“ říká starostka Horního SlavkovJana Vildumetzová. Podle ní má vedení města vyčleněného i pracovníka, který v bytech provádí pravidelnou kontrolu.

„Uchazečům, které jsme neznali, byla nastavena nájemní smlouva pouze na dobu tří měsíců. Během této doby jsme si ověřovali, jak smlouvu plní, jak se chovají k majetku města, ostatním nájemníkům a občanům města. Stalo se nám, že z 11 nájemníků jsou 3 neplatiči, kterým již dále žádná nájemní smlouva nebude prodloužena. Podobně by bylo postupováno v případě ničení majetku města nebo při problémech spojených s chováním ve městě,“ uvádí starostka.

Podle ní první 3měsíční období již pomalu končí, a proto město vypsalo nové výběrové řízení. „Rada města rozhodne o dalších žádostech uchazečů o uvolněné vstupní byty. Lze říci, že uchazečů o vstupní byty je stále mnoho,“ dodává Vildumetzová. (kš)