Jaká čeká budoucnost sokolovský okres, až se vypnou důlní stroje a těžba hnědého uhlí definitivně skončí? Může se na to region předem připravit? A kdo s tím může pomoci? To jsou otázky, které se nabízejí s blížícím se koncem důlní činnosti a zrušením mnoha tisíc pracovních míst během následujících dvaceti pěti let. Pro svazek obcí mikroregion Sokolov – východ to je impulz, aby podnítil místní podnikatelskou sféru, od které by chtěl znát názor na budoucí zaměření okresu.

„Jsme toho názoru, že jedině širokým partnerstvím komunální sféry zastoupené obcemi, krajem a podnikatelskými subjekty může dojít k tvorbě potřebných pracovních míst a k udržení podmínek pro další pozitivní rozvoj kraje. Je zapotřebí vytvořit zcela nové koncepty, strategie a provést průzkum s jednoznačným výsledkem,“ uvedl předseda rady starostů mikroregionu Sokolov – východ Ivan Stefan.
„Vyzýváme tedy především podnikatele, aby se na nás obrátili se svými návrhy, představami a především potřebami pro další rozvoj. Je nám jasné, že pro budoucnost regionu je nesmírně důležitá podpora místních firem, a to hlavně formou investic do přípravy území pro tvorbu pracovních míst,“ pokračoval Stefan.

Podle svazku ve většině případů evropská města a regiony, kde skončila těžba, čelí dramatické krizi. „Výsledky dolování jsou ponechány ladem a pohlíží se na ně jako na problém nebo riziko. Jedná se například o stoupající důlní vody, umělý a nebezpečný terén krajiny - výsypky, nevyužité zařízení a nepříznivá image. To vše je doprovázeno velkým nárůstem lokální nezaměstnanosti se všemi důsledky,“ zdůraznil Stefan.
„Výhodou je, že co se týče obnovy krajiny a řešení dalších důsledků, máme se od koho učit. Vším tím si už totiž prošli naši partneři z Německa či Rakouska. Po ukončení těžby mědi tam jedna z organizací musela řešit propuštění padesáti tisíc zaměstnanců,“ sdělil už dříve manažer mikroregionu Miroslav Makovička.

Až těžba skončí, zaplaví obrovské jámy voda stejně jako lomy Michal, Boden nebo Medard. Jezera by tak měla vzniknout v současných lomech Jiří a Družba. Velká pozornost tak nyní směřuje na vznikající jezero Medard. Poté, až jeho hladina dosáhne samovolně kóty 365 metrů nad mořem, začne připouštění vody z Ohře. „S tím souvisí otázka, jak zabezpečit kvalitu vody v jezeře. Velké jezero bude hluboké 40 až 50 metrů, má být napuštěné jednorázově, bude tedy neprůtočné. Výsledkem by měla být velmi čistá voda v jezeře,“ zdůraznil technický ředitel Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl.

A jak se na kroky těžařů dívají místní podnikatelé? „V dnešní době investují peníze do rekreace a sportovního vyžití. Podle mě se ostatní podnikatelé buď přizpůsobí, anebo ne,“ říká podnikatel Patrik Stangar z Lokte.

„Měli bychom také využít blízkosti Karlových Varů a navázat na ně. Důležité je také, aby lidé měli motivaci se dále vzdělávat, to u nás zatím moc časté není,“ tvrdí Stangar. Ten přichází i s nápadem pro pracovní uplatnění. „Myslím si, že jsou podhodnocovány montovny v průmyslových zónách. Ačkoliv i já sám je kritizuji, myslím si, že místo pro montovnu na Sokolovsku je. Bylo by v ní místo pro pracovníky s nižším vzděláním,“ dodává.