„Předmětem ochrany je především areál bývalé lovecké obory Kladská včetně souvisejících krajinářských úprav,“ informovala Jelena Dědková z Národního památkového ústavu. Nejvýznamnější součástí areálu je lovecký zámeček postavený v letech 1877–1878. „Inspirací pro jeho výstavbu se staly exponáty představené na národopisné části Světové výstavy ve Vídni roku 1873,“ řekla.

| Video: Youtube

Jižně od zámečku je výletní restaurace U Tetřeva. „S řadou původních řemeslných prvků patří objekt k vůbec nejautentičtěji dochovaným stavbám celé osady,“ uvedla Jelena Dědková. Počátkem 20. století přibyly ještě ve shodném švýcarském stylu tři sruby, budova rentovního úřadu a fořtovna. „Bezprostřední okolí loveckého zámečku bylo upraveno jako romantický park navazující na rozsáhlá rašeliniště s vodní hladinou rybníka. Hojné zastoupení cizokrajných dřevin dodává celému prostoru vzhled arboreta,“ dodala.

V kraji je pět krajinných památkových zón. Kromě Kladské to jsou Valečsko, Bečovsko, Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar a Hornická kulturní krajina Jáchymov. Dvě posledně jmenované jsou součástí Hornického regionu Krušnohoří/ Erzgebirge.