V této snaze podpoří město skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP, která potřebuje do budoucnosti další odborníky v oborech energetika, strojírenství a informační technologie. Nejvíce sází na úspěšné propojení školy s firmou. Kvalitní projekt má přitáhnout i kvalitní pedagogy.

„Jde o unikátní záměr, pilotní projekt, který stojí na úzké spolupráci s největším zaměstnavatelem v regionu, ale samozřejmě i s dalšími firmami. V nové škole technického směru vidíme budoucnost vzdělávání, protože nás čeká postupný rozvoj nových průmyslových odvětví na Sokolovsku a s tím spojené změny v nabídce práce pro Chodováky i lidi z okolí,“ vysvětlil Patrik Pizinger, starosta města Chodova, s tím, že kvalitní projekt podle něj přitáhne i kvalitní pedagogy.

"Budeme učit jinak. Cesta je v odborné části spolupráce s podniky. Další pak spolupráce s vysokými školami. Nechceme přetahovat učitele z jiných škol. Už nyní ale zaznamenáváme ohlasy z jejich řad. Kvitují, že že chceme dělat něco, na co již dlouho čekají," dodává. Zároveň je mu jasné, že jen chodovští žáci školu nenaplní. Projekt tak cílí i na mladé lidi například ze severních Čech.

Ilustrační foto.
Advent nabídne rozsvěcení vánočního stromu, pochod čertů, svařák i polévku

Pro skupinu Sokolovská uhelná a SUAS GROUP je založení technického lycea vítanou příležitostí, která by mohla pomoci v získávání kvalifikovaných a technicky orientovaných absolventů. „Připravujeme a realizujeme celou řadu rozvojových aktivit, které jsou zaměřeny na moderní nízkoemisní a bezemisní energetiku, průmyslový a rezidenční development, ale i strojírenství či oběhové hospodářství. Postupný útlum těžby a s ním související přeměna Sokolovska přinese nové pracovní příležitosti, a zároveň také nároky na odbornou zdatnost uchazečů o práci. Chystáme projekty v okolí jezera Medard, rozvoj infrastruktury průmyslových zón, jež v budoucnu osídlí nové firmy a ty budou potřebovat lidi. Navíc se zaměřujeme na stavbu solárních parků, bateriových úložišť, na inovace v chemickém průmyslu, nabídneme smart řešení pro města a obce. Ve všech těchto oblastech se pak mohou uplatnit právě i absolventi technického lycea,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP. Zároveň dodal, že mají mladým co nabídnout. "Chceme reflektovat trend doby, co je pro mladé motivující. Máme jim co nabídnout. Pilotní projekt rozjedeme my a věříme, že se postupně budou nabalovat další firmy," dodal Tomek.

Zdroj: Roman Cichocki

Další důležitou složkou budou finance. Za prvé především rekonstrukce budovy, kterou chce Chodov převzít zpět od kraje. Chce v ní moderní zázemí pro žáky, pedagogy i výuku. To vyjde zhruba na 40 až 50 milionů korun. Pomoci by mohl Karlovarský kraj nebo Fond spravedlivé transformace. Zapojit se hodlá i Chodov. Co se týká provozní části tam by mělo přispívat ministerstvo školství. Mezery, které v tomto financování zůstanou by měl doplatiti Chodov. Atraktivita školy by měla v budoucnu přilákat další firmy a sponzory.

Technické lyceum se stane novinkou mezi středními školami na území regionu. Vhodně tak doplní oborovou strukturu technických škol typu Střední průmyslové školy v Ostrově, ISŠTE v Sokolově či ISŠ v Chebu. První studenti lycea by měli zaplnit školní třídy v září 2026. Svou budoucí spolupráci potvrdili zástupci Chodova a Sokolovské uhelné podpisem společného memoranda.