„Svým působením v Městské knihovně v Lokti významně ovlivnila společenský a kulturní život v místě, zasloužila se o rozvoj čtenářství, informační gramotnosti a vzdělávání a vlídně otevřela dveře knihovny všem, kteří chtěli v jejích zdech najít zábavu, poučení a laskavý přístup,“ ocenila mluvčí krajské knihovny Michaela Němcová.

„Za jejího působení se knihovna mimo jiné stala správcem a provozovatelem expozice umělecké knižní vazby a začala se v souvislosti s tím věnovat výstavnictví. Jednoznačně se právě díky Marcele Hadravové stala ve městě Lokti respektovanou, váženou, vyhledávanou a hojně navštěvovanou otevřenou kulturní institucí. Za což paní Hadravové udělené ocenění beze sporu právem patří,“ dodala.