„Je to spojené s náboženským svátkem, který na tento den připadá,“ uvedl starosta Chlumu Svaté Maří Miroslav Hrůza. Celá akce začne už v půl desáté dopoledne, kdy bude zahájení celého dne v milosrdné kapli. Poté bude mše svatá, po které bude v jedenáct hodin následovat průvod ke studánce.


„Po vysvěcení Mariánského pramene bude připravený oběd,“ řekl starosta Chlumu Svaté Maří. Po obědě jsou pro zájemce připravené přednášky.
Svěcení pramene je podle starosty obce pro věřící velká událost. „Tak jako například vodáci otevírají řeky, věřící zde budou příští úterý světit Mariánský pramen,“ doplnil starosta Chlumu Svaté Maří. ⋌(ich