Dlouholetý spor mezi Chodovem a teplárenskou společností Marservis neskončil. Naopak. Podle advokáta Marservisu Petra Orcta se firma dovolává u Nejvyššího soudu. Učinila tak po vynesení rozsudku Krajského soudu v Plzni, podle kterého je nájemní smlouva mezi městem a společností neplatná. „Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno dovolání. Jedním z hlavních důvodů je fakt, že město tajilo klíčový důkaz a manipulovalo s ním,“ konstatoval advokát.
Dále se vyjádřil k prohlášení Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jenž uvedl, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým se firmě ruší licence. „Důvodem je to, že společnost Marservis přestala splňovat podmínky pro udělení licence na základě rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o tom, že smlouva o nájmu teplofikačního zařízení v Chodově je neplatná. Licence by měla být zrušena uplynutím dne 22. října 2010,“ sdělila mluvčí ERÚ Jarmila Lehnerová.

S tím však Orct nesouhlasí. „Není pravda, že této společnosti byla zrušena licence vydaná Energetickým regulačním úřadem, tj. že existuje pravomocné rozhodnutí o zrušení licence. Předpokládám, že na základě mé výzvy doručené ERÚ úřad, pokud tak ještě neučinil, obratem zašle městu Chodov správnou informaci, respektive že bude informaci dementovat, neboť mi jako zástupci jmenované společnosti zatím nebylo žádné rozhodnutí o zrušení licence doručeno,“ vysvětlil minulý týden ve čtvrtek Orct.

Deník se tedy znovu obrátil na ERÚ, aby své stanovisko opětovně potvrdil. „Na základě ověřené informace na odboru licencí ERÚ sděluji, že rozhodnutí je pravomocné a původní zaslaná informace je správná,“ odpověděla v pátek Lehnerová. Ve stejný den také advokát dostal dopis od ERÚ. „Na základě toho jsme hned podali rozklad, což je obdoba dovolání. Je mi podivné, že sdělení o rušení licence dostal nejdříve Chodov a teprve později se rozhodnutí dostalo ke mně,“ konstatoval advokát.

Jednatel Marservisu Petr Filipčík říká, že plně souhlasí s tvrzením advokáta. „Licence zatím pravomocně zrušena nebyla, stále ji vlastníme,“ zdůraznil Filipčík. Také prohlásil, že spor s Chodovem stále pokračuje. „Naše dovolání k Nejvyššímu soudu je přípustné, protože první instance rozhodla v náš prospěch, druhá už proti,“ doplnil jednatel. „Naše odběratele bych chtěl ujistit, že budeme i nadále řádně dodávat teplo a teplou užitkovou vodu, jako tomu bylo posledních sedmnáct let,“ vzkázal veřejnosti Filipčík.Nejvyšší soud obdržel dovolání 19. srpna letošního roku. „Kdy bude rozhodnuto, zatím nelze předjímat,“ uvedl mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig.

Pro místostarostu Chodova Stanislava Pochmana (ODS) prý není dovolání Marservisu žádným překvapením. „Podle mě to celé může trvat měsíce, ale i nějaký rok. Tady se nedá říci, jak dlouho dovolání potrvá,“ řekl Pochman. „Od ERÚ jsme dostali úřední dopis, kde nás informují o konci držení licence Marservisu. Rada města tedy doporučila Karlovarskou teplárenskou jako náhradního provozovatele,“ dodal Pochman.

A o co konkrétně ve sporu jde?
Město Chodov a teplárenská společnost Marservis jsou několik let zaklesnuty do soudní pře. Radnice se totiž roky snažila vypovědět firmě stávající nájemní smlouvu a předat službu jinému provozovateli. To Marservis nechtěl a důvody k ukončení poměru označil za neopodstatněné.