Napouštění jezera Medard na Sokolovsku začne už v příštím roce. Předpoklad je, že lidé uvidí pozvolný proces napouštění.
„Bude možné sledovat pozvolné zatápění dna jezera například z vyhlídky MASák, která je nově vybudovaná u Habartova,“ uvedl Josef Janura z finančního oddělení Městského úřadu v Habartově.

V současné době ale ještě není vybudován napouštěcí objekt, který do jezera přivede voduzřeky Ohře. I přesto se ale v roce 2008 jezero začne napouštět.
„K zatápění území, které bylo dlouhou dobu spjato s těžbou hnědého uhlí dojde tak, že se přestanou odčerpávat spodní a důlní vody. Ty se dnes musí odvádět mimo území bývalých lomů Medard a Libík,“ vysvětlil začáteční proces napouštění budoucího jezera Janura s tím, že samotné napouštění z řeky Ohře bude možné až po zaplnění dna jezera. Regulérní napouštění z řeky Ohře tedy začne až za dva až tři roky.

V současné době se území Medard – Libík rekultivuje po těžbě a připravuje k pozvolnému zatápění.