Na rekonstrukci nevyužívané budovy družiny a jídelny bývalé 4. základní školy se podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde je povinná pětiprocentní spoluúčast příjemce dotace. Část už Mateřídouška zaplatila, do konce roku ale musí sehnat více jak půl milionu, aby byla zaplacená celá. Z vlastních zdrojů už to nejde a jiná možnost není, proto vyhlásila veřejnou sbírku.

„Povinná spoluúčast příjemce dotace činila 946 470 korun, uhradili jsme 350 tisíc. Zbývajících 596 470 korun musíme do konce roku sehnat,“ vyčíslil Pavel Bráborec, projektový manažer DC Mateřídouška. „Tuto povinnou spoluúčast nemůžeme uhradit z řádného titulu, který poskytují obce nebo kraj. Dotace od nich dostáváme na provoz našich služeb. Jediná cesta, jak peníze získat, je od soukromých dárců. Proto jsme se rozhodli jít cestou veřejné sbírky,“ vysvětlil Bráborec.

Sokolovský stacionář je určen pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a klienty s poruchou autistického spektra. „V současnosti máme 26 klientů ze Sokolova, blízkého i vzdáleného okolí,“ uvedla Soňa Zaschkeová, vedoucí služby.

Přispívat je možné na transparentní účet u České spořitelny 5566574399/0800. V brzké době budou moci lidé pomoci i dárcovskými SMS.

Koledníci ze Šabiny na Sokolovsku
PODÍVEJTE SE: Řehtačky znějí Šabinou přes 60 let