Rekonstrukce budovy školní družiny na bývalé 4. základní škole skončila, prostory zbývá dovybavit a koncem září už začnou klienti využívat služby stacionáře. Nově na rozdíl od chodovského zařízení tu svou dílničku budou mít i klienti s poruchou autistického spektra.

„Bude tu denní stacionář, v nájmu Raná péče Cheb a úlevová péče,“ upřesnila ředitelka Denního centra Mateřídouška Věra Bráborcová. Předpokládaná kapacita nového zařízení je 40 klientů ze Sokolova a okolí. Přejít sem budou moci, pokud budou sami chtít, i ti sokolovští, kteří v současné době dojíždějí do Chodova. „Určitě nechceme naplnit kapacitu hned v prvních třech letech. Naše služba má mít určitý rozvojový potenciál, budeme stacionář naplňovat postupně. Od 20. srpna je možné nový stacionář navštívit a případně si rezervovat místo. Rádi novým zájemcům poskytneme všechny potřebné informace,“ uvedla ředitelka Bráborcová.

Služby, které bude Mateřídouška v Sokolově poskytovat, se nebudou lišit od těch chodovských. Určeny budou pro děti, mládež a dospělé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením. Nechybí tu snoezelen, rehabilitace, masérna, oční stimulace, vodoléčba či učebny. „Budeme vycházet ze zkušenosti a vše samozřejmě přizpůsobovat individuálně jednotlivým klientům,” popsala. V Sokolově se navíc budou ve větší míře soustředit klienti s poruchou autistického spektra, kteří potřebují jiný přístup. Dole ve stacionáři vznikla dílnička určená právě pro ně.

Jde o stacionář denní, který funguje od pondělí do pátku od šesti do půl čtvrté. „Pracovní doba se může uzpůsobit tomu, jak budou potřebovat klienti a hlavně jejich rodiče,“ poznamenala Bráborcová. Pro přijetí budou stejné podmínky, jaké platí v Chodově, všechny potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách Mateřídoušky www.dcmat.cz.
Budovu bývalé družiny získalo denní centrum darem od města Sokolov. Rekonstrukci provedla firma SUAS – stavební, s.r.o., a proběhla díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „V projektu byly ještě některé neuznatelné náklady, například oční rehabilitace nebo archiv, ty si hradí Mateřídouška sama,“ doplnil Pavel Bráborec. Stejně jako speciální vybavení místností a některé terénní úpravy nad rámec projektu. „Děkujeme sponzorům,“ připojila ředitelka. Půl milionem na neuznatelné náklady přispělo i město Sokolov.

Oficiálně a slavnostně se dveře denního stacionáře Mateřídoušky v Sokolově otevřou 24. září.

Ilustrační foto.
Na nákup aut dostala milion, peníze ale žena zpronevěřila