„Uspěli jsme v IROP,” sdělila ředitelka Denního centra Mateřídouška v Chodově Věra Bráborcová. „Projekt byl schválený a nyní se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby,” přiblížila. Pokud všechno půjde podle plánu, na podzim by se mohli pustit do stavby a v průběhu příštího roku otevřít.

Denní centrum Mateřídouška provozuje dvě služby. Denní stacionář v Chodově a sociálně terapeutické dílny v Chodově a Sokolově. „Sokolov teď tedy bude mít rovněž stacionář i s úlevovou péčí,” poznamenala ředitelka. V prostorách stacionáře budou i kanceláře Rané péče Cheb, s níž Mateřídouška spolupracuje.

Otevření stacionáře v Sokolově už je pro denní centrum nutností. Do toho chodovského dojíždí totiž řada klientů ze Sokolova a blízkého okolí, a navíc počet už dlouho překračuje kapacitu zařízení. „Přemístíme sem sokolovské klienty a budeme mít zase i místo pro nově příchozí,” kvituje s povděkem Bráborcová.

Velín elektrárny Tisová při dni otevřených dveří
Domácnosti na Sokolovsku čeká odstávka teplé vody

Chod stacionáře v Sokolově bude stejný jako v Chodově. „Budeme vycházet ze zkušenosti a vše samozřejmě přizpůsobovat individuálně jednotlivým klientům,” popsala ředitelka Bráborcová. V Sokolově se navíc budou ve větší míře soustředit klienti s poruchou autistického spektra, kteří potřebují jiný přístup. Několik jich už na místo čeká. „Dole ve stacionáři počítáme s dílničkami, které budou sloužit právě těmto klientům s těžším handicapem. Budou určené pro mládež a dospělé, kteří nemohou pro svůj handicap navštěvovat sociálně terapeutické dílny,” vysvětlila. Oficiálně bude v Sokolově navíc i úlevová péče a v projektu se nakonec počítá i s transportním systémem Roomer. „To je úplně skvělé, to se málokdy podaří. Ulehčuje to práci vychovatelům a je to komfortní i pro klienty,” ocenila ředitelka.

Další úkol, který ředitelku Bráborcovou teď čeká, je dát dohromady tým zaměstnanců. Zpočátku bude potřebovat zhruba tři vychovatelky. „Jedna sokolovská pracuje už teď v Chodově, další dvě kvalifikované vychovatelky sháním. Inzeráty jsme umístili jak na naše stránky, tak na facebookový profil Mateřídoušky,” upřesnila.

V srpnu 2015 se Mateřídouška stala vlastníkem budovy školní jídelny s družinou na bývalé 4. základní škole, kterou dostala od města darem. V červenci 2016 byla podána žádost o evropskou dotaci, v září pak získali potřebná stavební povolení a uzavřeli úvěrovou smlouvu na předfinancování stavební rekonstrukce stacionáře.