„Během ekologického týdne se naši klienti dozvěděli, proč je důležité odpad separovat, jak se to dělá a jaké kontejnery jsou k tomu určené,“ uvedla vedoucí Mateřídoušky Věra Bráborcová. „Teď to všichni dělají automaticky a dokonce s nadšením,“ dodala Bráborcová s tím, že o recyklované zbytky není ve stacionáři nouze. „Největší část tvoří papíry. Někdy se ale objeví i PET lahve od nápojů,“ zmínila.
Klienti nyní odpad třídí nejen ve stacionáři, ale také doma, kde navíc poučují své rodiče.
„Vím, co kam patří. Plastové lahve dávám do velkého pytle, se kterým pak dojdu k barevným nádobám u nás v ulici. Je velká škoda, že odpadky netřídí všichni. Jsou lidé, kteří do kontejneru nahází všechno dohromady a je jim to naprosto jedno,“ pohoršila se klientka Mateřídoušky Soňa Paduchová.