I přestože byly všechny mateřinky během této doby otevřené, fungovaly v omezeném provozu. Přednost měly děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, orgánů ochrany veřejného zdraví, zdravotníci a příslušníci ozbrojených sil, pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci škol a další. Návrat mateřských škol k běžnému provozu doporučil školský odbor.