„Po reportáži v Deníku mě policisté sami kontaktovali a vysvětlili mi, jak je možné se za synem dostat,“ vzpomíná Dita Orthová. „Řekli mi, že k vycestování za synem nestačí pouze synův rodný list, ale úřední potvrzení s kulatým razítkem o tom, že můj syn v Německu žije,“ vyprávěla Dita Orthová. Potvrzení o bydlení v Německu měl syn u sebe, takže stačilo ho naskenovat a poslat e-mailem mamince.

„Potvrzení jsem si vytiskla, přiložila k tomu i synův rodný list a vydala se do Německa. Kontrola na hraničním přechodu ve Vojtanově ani dlouho netrvala. Policisté si potvrzení o bydlení i rodný list naskenovali do počítače a sdělili mi, že pokud se vrátím do 24 hodin, nemusím ani do karantény,“ říká matka. „Se synem jsme si hezky popovídali. Bylo to moc krásné setkání. Také jsem mu nakoupila potraviny a hygienické prostředky. Ráda bych touto cestou poděkovala i policistům, kteří mne kontaktovali a přesně mi řekli, jaký dokument musím na hranicích předložit,“ dodala Dita Orthová.

„Vycestovat za rodinným příslušníkem na 24 hodin je možné, pokud se jedná o prokázanou nezbytně nutnou cestu k obstarávání základních životních potřeb příbuzných,“ potvrdil Ondřej Krátoška z Ministerstva vnitra České republiky.