Zatímco před rokem jste mohli koupit kilovou sklenici medu od včelaře zhruba za 100 korun, letos se ceny běžně pohybují kolem 130 až 150 korun. A někde ani za tuto cenu med nekoupíte. „V letošním roce museli včelaři na mnoha místech včely v létě krmit, namísto aby vytáčeli med," říká Bronislav Gruna, profesionální včelař. „Medu bylo málo a mnohým již zbývá jen několik sklenic pro vlastní rodinu," dodává.

Další pohromu pro včely i včelaře přinesli paraziti a nemoci. Již nyní hlásí včelaři z mnoha oblastí České republiky úhyny v řádech desítek procent. „Včely nehynou na samotné napadení kleštíkem včelím (varroózou), ale většinou na doprovodné a stále nebezpečnější virózy," vysvětluje Leopold Matela, včelař a místopředseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Úhyny přímo souvisí s malou úrodou medu v letošním roce. Nedostatek snůšky způsobil podvýživu a nižší odolnost včelstev. Navíc podmínky pro život včel se v intenzivně obdělávané krajině zhoršují v důsledku používání záludných pesticidů. „Je mnoho vědeckých prací, které poukazují na škodlivost těchto látek pro nejmladší včelí stadia, pro včelí plod. Dospělé včely často nemají na výběr a krmí své mladší sestry pylem nasbíraným na chemicky ošetřených polích. Rodí se včely s oslabenou imunitou a méně odolné vůči nemocem. Český výzkum včelích nemocí je ve srovnání se zahraničím velmi opožděn. Včelaři v zahraničí mají navíc na výběr z více možností, čím a jak svá včelstva léčit," dodává Matela. Odborné vzdělávání a praktické kurzy tvoří zásadní prvek v boji s parazitem kleštíkem včelím (Varroa destructor). Využívání přírodě blízkých léčiv, promyšlené ošetřování včelstev a chov místně přizpůsobených včelstev jsou cestou z bludného kruhu úhynů a nadužívání jedovatých chemikálií. Zodpovědnost samotných včelařů je však základem pokroku ve zvládnutí tohoto problému.

Pracovní společnost nástavkových včelařů pořádá nejen specializované kurzy pro včelaře na téma Nemoci včel, ale i odbornou konferenci. Již sedmý ročník se uskuteční 4. ledna 2015 v Brně. „Nic podobného v České republice neexistuje, konference přináší novinky nejen z domova, ale i ze zahraničí.

Otevřená debata na akademické půdě opravdu prezentuje to, co se ve světě děje, a zároveň umožňuje sdílet praktické zkušenosti našich včelařů. Podobné informace nelze v současnosti nikde jinde získat," říká Pavel Holub, jeden z pravidelných účastníků konference. Hana Beranová