Chtějí tak ukázat atraktivitu regionu, který se vylidňuje.

Michal Červenka a Martin Rezek z Rotavy založili na sociální síti Facebook stránku nesoucí název Domovina Kraslicko. Tam společně s návštěvníky v anketě vybírají, jaké lokality postupně představí. „Domovina Kraslicko vznikla poměrně jednoduše. Když za námi jezdili známí, vyráželi jsme po okolí. Často ani netušili, jaká krásná a turisticky zajímavá místa tady máme. Například přímo o Rotavě se mluví jako o vyloučené, neatraktivní lokalitě. Když se ale rozhlédneme po okolí, zjistíme, že to tak rozhodně není. Řekli jsme si proto, že by stálo za to, ukázat tato místa široké veřejnosti,“ říká Michal Červenka.

Na sociální síti nejprve vyhlásili anketu, kde vybrali hned patnáct symbolů Kraslicka. „Těšilo nás, že do hlasování se zapojily stovky lidí,“ pochvaluje si Martin Rezek. Jako první si respondenti přáli představit jeden z hlavních symbolů Rotavy – přírodní památku Rotavské varhany, které jsou zbytkem třetihorního vulkánu s ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Celkem už natočili pět medailonků. Každý má zhruba pět minut. „Snažíme se vždy zachytit to podstatné o daném místě,“ poznamenal Červenka.

Po zhlédnutí videí by málokdo řekl, že videa pochází jen z mobilního telefonu, neboť vypadají velmi profesionálně. „Žádnou speciální techniku nemáme. Nejdříve si nastudujeme z knih, internetu a dalších zdrojů vše o daném symbolu Kraslicka a prostě vyrazíme do terénu. Pak vše sestříháme do medailonku,“ poukázal Rezek, který je při výrobě medailonků v roli kameramana. Jeho kolega pak symboly coby moderátor představuje. Lidé se tak už díky nim podívali také na Vysoký kámen v Kraslicích, do továrny Sauersack u Přebuze, která je pozůstatkem důlního závodu v Rolavě, nebo na Špičák či po okolí Bublavy. Další zastávkou bude například Šindelová, kde je unikátní technická památka – historická huť na výrobu železa. „V Šindelové se podíváme hned na několik míst, a to například na zámeček Favorit, ke kamennému hřibu a k modřínové aleji,“ dodal Rezek.

Kromě medailonků uspořádala dvojice i exkurzi do unikátního mauzolea v Jindřichovicích, kde jsou uloženy exhumované ostatky více než sedmi tisíců srbských zajatců. „Těšil nás zájem o prohlídku. Určitě ji ještě zopakujeme a uspořádáme exkurze i na další místa,“ dodal Červenka.