Toto území bylo dlouhou dobu spjato s těžbou hnědého uhlí. V místech ještě nějakou dobu potrvají nezbytné rekultivační práce. Členové skupiny se společně s vedením těžební společnosti a zástupci Karlovarského kraje budou zabývat řešením vybraných témat, která navrátí do území po těžbě život. „Členové skupiny projednají se svými orgány akční plán, zahrnující podněty, náměty a projekty týkající se revitalizace území Medard – Libík,“ uvedl starosta Bukovan Miroslav Stropek s tím, že jednotlivé obce a město budou možnosti jezera projednávat na zasedání zastupitelstva i s obyvateli.
V současné době pracovní skupina připravuje návrhy témat, která by se měla stát stěžejními při vyjednávání se zástupci klíčových subjektů v regionu.